Contabilitate, Informatică economică şi Statistică

Înființat în anul 2012, în urma reorganizării din cadrul universității noastre, Departamentul Contabilitate, Informatică economică și Statistică (CIES) reunește 45 de cadre didactice, grupate în trei colective ce participă la efortul universității de a oferi educație performantă și cercetare în trei domenii socio-economice majore: Contabilitate, Informatică economică, respectiv Cibernetică și statistică. Departamentul nostru oferă 3 programe de licență, cu mai mult de 1100 studenti, și 7 programe de master, la care sunt înregistrați peste 450 studenți. Cercetarea se desfășoară în cadrul a două centre de cercetare și sub îndrumarea a 24 conducători de doctorat.

Misiunea noastră, ca membri ai comunității academice din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, este aceea de a păstra valoroasa moștenire culturală și educațională, dar mai ales de a participa la dezvoltarea societății prin competitivitate si inovare in domeniile noastre de interes. Toți trebuie să ne preocupăm în permanență de călăuzirea tinerelor generații pe drumul devenirii profesionale si personale, în spiritul adevărului si binelui.

Membrii Consiliului Departamentului
  1. prof.univ.dr. Mircea ASANDULUI
  2. prof.univ.dr. Florin DUMITRIU
  3. prof.univ.dr. Mihai CARP
  4. conf.univ.dr. Valerică GREAVU-ŞERBAN
  5. conf.univ.dr. Constantin TOMA

Colectivul de Contabilitate

Colectivul este format din 14 cadre didactice, din care 7 conducători de doctorat, gestionează activitatea didactică și de cercetare din domeniul Contabilitate, în care ființează programul de licență Contabilitate și informatică de gestiune și trei programe de master – Contabilitate, expertiză și audit, Contabilitate, diagnostic și evaluare, Contabilitatea afacerilor.

Colectivul de Informatică economică și matematică

Colectivul este alcătuit din 20 cadre didactice din care 11 conducători de doctorat, gestionează activitatea didactică și de cercetare din domeniul Informatică economică, în care există programul de licență Informatică economică, două programe de master – Software Development and Business Information Systems (în limba engleză) și Sisteme informationale pentru afaceri.

Colectivul de Statistică

Colectivul este format din 11 cadre didactice, din care 6 conducători de doctorat, getionează activitatea didactică și de cercetare din domeniul Cibernetică și statistică economică, în care se regăsesc programul de licență Statistică și previziune economică și programul de master Data Mining.

Contact Information
Prof. univ. dr. Mircea Asandului
Director Departament
 • (40) 0232 201584
 • mircea.asandului@uaic.ro
 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B315
Stay in Touch

Our Faculty

George-Marian Aevoae
Asist.univ.dr. / Teaching Assistant, PhD.

George-Marian Aevoae

Cursuri predate /Courses: Bazele contabilității Contabilitatea persoanelor juridice...
Dinu Airinei
Prof.univ.dr. /Professor, PhD

Dinu Airinei

Cursuri predate / Courses: Tehnologii Informaționale pentru Afaceri/ Business Information...
Ciprian Apostol
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Ciprian Apostol

Cursuri predate / Courses: Analiză economico-financiară aprofundată / Advanced...
Anca Laura Asandului
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Anca Laura Asandului

Cursuri predate / Courses: Statistica/ Statistics Bazele statisticii/ Fundamentals...
Liviu Gabriel Crețu
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Liviu Gabriel Crețu

Courses: Systems analysis and design Algorithms and data structures Object Oriented...
Mircea Asandului
Prof.univ.dr., Director Departament Professor,PhD. ; Head of Department

Mircea Asandului

Cursuri predate / Courses Metode de cercetare cantitativă în administraţia publică/...
Mihai-Bogdan Afrăsinei
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Mihai-Bogdan Afrăsinei

Cursuri predate / Courses: Bazele contabilităţii / Fundamentals of Accounting Contabilitate...
Octavian Dospinescu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Octavian Dospinescu

Cursuri predate / Courses: Tehnologii informaţionale pentru afaceri/ Business Information...
Dorina Budugan
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Dorina Budugan

Cursuri predate / Courses: Bazele contabilităţii / Fundamentals of Accounting Contabilitate...
Florin Dumitriu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Florin Dumitriu

Cursuri predate / Courses: Tehnologii Informaționale pentru Afaceri/ Business Information...
Mihai Carp
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Mihai Carp

Cursuri predate / Courses: Bazele contabilității / Fundamentals of Accounting Contabilitate...
Virgil-Constantin Fătu
Asist.univ.dr. / Teaching Assistant, PhD.

Virgil-Constantin Fătu

Cursuri predate / Courses: Comerţ electronic, Instrumente software pentru afaceri,...
Doina Fotache
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Doina Fotache

Cursuri predate / Courses: Tehnologii Informaționale pentru Afaceri / Business Information...
Ionela Corina Chersan
Prof.univ.dr. Habil/ Professor, PhD. Habil

Ionela Corina Chersan

Cursuri predate / Courses: Control şi audit intern/ Internal Control and Audit Contabilitate...
Ciprian Chirilă
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Ciprian Chirilă

Cursuri predate / Courses: Econometrie/ Econometrics Domenii de interes / Areas of...
Marin Fotache
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Marin Fotache

Cursuri predate / Courses: • Logica bazelor de date în aplicaţii pentru afaceri...
Roxana Manuela Dicu
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Roxana Manuela Dicu

Cursuri predate /Courses: Bazele contabilităţii/ Fundamentals of Accounting Contabilitate...
Viorica Chirilă
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Viorica Chirilă

Cursuri predate / Courses Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics Econometrie/...
Irina Chiriac
Asist.univ.dr. / Teaching Assistant, PhD.

Irina Chiriac

Cursuri predate /Courses: Bazele contabilității / Fundamentals of Accounting Contabilitate...
Radu Mircea Georgescu
Prof.univ.dr., Prodecan / Professor,PhD.; Vice-Dean

Radu Mircea Georgescu

Cursuri predate / Courses: • Tehnologii Informaţionale pentru Afaceri/ Business...
Emilian Dumitrean
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Emilian Dumitrean

Cursuri predate / Courses: Contabilitate financiară/ Financial Accounting Evaluări...
Elisabeta Jaba
Prof.univ.dr., Emeritus / Professor, PhD., Emeritus

Elisabeta Jaba

Cursuri predate / Courses Teoria şi practica sondajului statistic/ Theory and Practice...
Mihaela David
Asist.univ.dr. / Teaching Assistant, PhD.

Mihaela David

Cursuri predate /Courses: Bazele Statisticii / Fundamentals of Statistics Econometrie...
Ana Grama
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Ana Grama

Cursuri predate / Courses: Tehnologii informaționale pentru afaceri/ Business Information...
Iuliana Eugenia Georgescu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Iuliana Eugenia Georgescu

Cursuri predate / Courses: Bazele contabilităţii / Fundamentals of Accounting Contabilitate...
Mariana Hatmanu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Mariana Hatmanu

Cursuri predate / Courses Econometrie/ Econometrics Statistică/ Statistics Teorii...
Vasile Dănuţ Jemna
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Vasile Dănuţ Jemna

Cursuri predate / Courses Econometrie/ Econometrics Teoria şi practica sondajului...
Valerică Greavu-Șerban
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Valerică Greavu-Șerban

Cursuri predate / Courses: Comerț electronic/ E-commerce Instrumente Software pentru...
Maria Grosu
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Maria Grosu

Cursuri predate / Courses: Contabilitate financiară/ Financial Accounting Contabilitate...
Christiana Brigitte Sandu
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Christiana Brigitte Sandu

Cursuri predate / Courses: Econometrie/ Econometrics Domenii de interes / Areas of...
Elena Carmen Pintilescu
Prof.univ.dr. / Professor,PhD.

Elena Carmen Pintilescu

Cursuri predate / Courses Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics Econometrie/...
Emil Horomnea
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Emil Horomnea

Cursuri predate / Courses: Bazele contabilităţii/ Fundamentals of Accounting Contabilitate...
Alexandra-Cristina Sîrbu
Asist.univ.drd. / Teaching Assistant

Alexandra-Cristina Sîrbu

Cursuri predate / Courses Econometrie/ Econometrics Bazele statisticii/ Fundamentals...
Alexandra-Claudia Grosu
Asist.univ.dr. / Teaching Assistant, PhD.

Alexandra-Claudia Grosu

Cursuri predate / Courses Matematici aplicate în economie / Applied Mathematics...
Maria Carmen Huian
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Maria Carmen Huian

Cursuri predate / Courses: Contabilitate financiară / Financial Accounting Contabilitatea...
Ciprian Ionel Turturean
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Ciprian Ionel Turturean

Cursuri predate / Courses Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics Econometrie...
Daniel HOMOCIANU
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Daniel HOMOCIANU

Cursuri / Courses: Informatică Economică/ Economic Informatics Sisteme Informaționale...
Costel Istrate
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Costel Istrate

Cursuri predate / Courses: Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii/Accounting...
Elena Daniela Viorică
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Elena Daniela Viorică

Cursuri predate / Courses Metode de cercetare cantitativă în administraţia publică/...
Ionuţ Hrubaru
Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Ionuţ Hrubaru

Cursuri predate / Courses Baze de date (anul 2 SPE şi IE) Programare II (anul 3...
Daniela Neonila Mardiros
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Daniela Neonila Mardiros

Cursuri predate / Courses: Contabilitate financiară / Financial Accounting Contabilitate...
Răzvan Florian Mariș
Asist.univ.dr. / Teaching Assistant, PhD.

Răzvan Florian Mariș

Cursuri predate / Courses: Matematici aplicate în economie / Applied Mathematics...
Gabriela Meșniță
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Gabriela Meșniță

Cursuri predate / Courses: Analiza sistemelor informaţionale/ Information Systems...
Marilena Mironiuc
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Marilena Mironiuc

Cursuri predate / Courses: Analiză economico-financiară/Financial and Economic...
Bogdănel Adrian Munteanu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Bogdănel Adrian Munteanu

Cursuri predate / Courses: Auditul sistemelor informaţionale (Information Systems...
Leontina Păvăloaia
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Leontina Păvăloaia

Cursuri predate / Courses: Concepte şi teorii de evaluare în afaceri / Fundamentals...
Sabina Cristiana NECULA
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Sabina Cristiana NECULA

Cursuri / Courses Informatică Economică/ Economic Informatics Sisteme Informaționale...
Silvia-Melania Petrescu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Silvia-Melania Petrescu

Cursuri predate / Courses: Analiză economico-financiară / Financial and Economic...
Dumitru Oprea
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Dumitru Oprea

Cursuri predate / Courses: Managementul proiectelor/ Project Management Managementul...
Ioan Bogdan Robu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Ioan Bogdan Robu

Cursuri predate / Courses: Sisteme contabile comparate / International Accounting...
Vasile Daniel Păvăloaia
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Vasile Daniel Păvăloaia

Cursuri predate / Courses Inteligență artificială pentru Economie (Artificial...
Neculai Tabără
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Neculai Tabără

Cursuri predate / Courses: Bazele contabilităţii/ Fundamentals of Accounting Contabilitate...
Daniela Popescul
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Daniela Popescul

Cursuri predate / Courses: Protecția și securitatea sistemelor informaționale/...
Constantin Toma
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Constantin Toma

Cursuri predate / Courses: Contabilitate financiară/Financial Accounting Contabilitatea...
Laura-Diana RADU
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Laura-Diana RADU

Cursuri / Courses Informatică Economică/ Economic Informatics Sisteme Informaționale...
Gheorghe Rusu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Gheorghe Rusu

Cursuri predate / Courses Probabilităţi şi statistică matematică/ Probability...
Napoleon Alexandru Sireteanu
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Napoleon Alexandru Sireteanu

Cursuri predate / Courses • Web Design • Dezvoltarea aplicaţiilor web/ Development...
Cătălin Strîmbei
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cătălin Strîmbei

Cursuri predate / Courses: • Programare II (Programare orientată pe obiecte)/...
Alexandru Țugui
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Alexandru Țugui

Cursuri predate / Courses Limbaje de programare și bănci de date/ Programming Languages...