GRADUL II

Pentru derularea tutoriatelor  – Gradul didactic II sesiunea august 2024 la specialitate şi Metodica predării acesteia, aveţi următoarele link-uri:

Nr.
crt
Spec
la
ex grad
didactic II
Grad
didactic 
Nume,
prenume
E-mailData desfășurării tutoriatului/
interval orar
Link scurtLink detaliat
1CIGProf.univ.drRobu
Ioan Bogdan
bogdan.robu
@feaa.uaic.ro
10.07.2024/
orele
 9.00-12.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
2CIGProf.univ.drCarp
Mihai
mihai.carp
@feaa.uaic.ro
11.07.2024/
orele
 9.00-12.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
3Economie; EAIProf.univ.drPopescu
Constantin –
Cristian
popescu
@uaic.ro
09.07.2024/
orele
18.00-21.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
4Economie; EAIProf.univ.drClipa
Raluca- Irina
riclipa
@gmail.com
10.07.2024/
orele
18.00-21.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
5MGMProf.univ.drAgheorghiesei
Daniela-
Tatiana
dtc
@uaic.ro 
09.07.2024/
orele
14.00-17.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
6MGMProf.univ.drTiță
Silviu-Mihail
silviu.tita
@uaic.ro
10.07.2024/
orele
9.00-12.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
7FBProf.univ.drRoman
Angela
aboariu
@uaic.ro
09.07.2024/
orele
8.00-11.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
8FBProf.univ.drFîrțescu
Bogdan-Narcis
firtescu
@uaic.ro
10.07.2024/
orele
8.00-11.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
9ECTSProf.univ.drAgheorghiesei
Daniela-
Tatiana
dtc
@uaic.ro 
09.07.2024/
orele
9.00-12.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
10ECTSProf.univ.drButnaru
Gina -Ionela
gina.butnaru
@uaic.ro
10.07.2024/
orele
9.00-12.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
11MRKProf.univ.drZait
Adriana
azait
@uaic.ro
11.07.2024/
orele
9.00-15.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
12MRKProf.univ.drManolica
Adriana
manolicaa
@yahoo.com
11.07.2024/
orele
9.00-15.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
13APProf.univ.drBercu
Ana-Maria
bercu
@uaic.ro
09.07.2024 /
orele
9.00-12.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d
14APProf.univ.drOprea
Florin
foprea
@uaic.ro
09.07.2024 /
orele
 12.00-15.00
Join the
meeting now
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aKAodD859Z
yzc0NqFUnfsRVyD8Cs
UxGtwWMxc8NV1L0A1
%40thread.tacv2/1718
014261745?context=%
7b%22Tid%
22%3a%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a737
%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f52edd-
184c-404d-bcb9-2e546ff6361a%22%7d

ORDIN nr. 3713 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Coduri BRD corespunzătoare taxelor de perfecţionare Grad I şi Grad II aici

Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei, www.edu.ro .