Proiecte Cercetare

Proiecte naționale

Titlu proiect
 
Sistem integrat de reducere a sărăciei și excluziunii sociale în mediul rural

Director
Prof. univ. dr. Liviu-George Maha

Tip proiect
Contract PSCD MMJS nr. 46/01.11.2018

Perioada de derulare
2018-2019

Membri
prof.univ.dr. Liviu-George MAHA, prof.univ.dr. Gabriela Carmen PASCARIU, conf.univ.dr. Maria GROSU, conf.univ.dr. Adrian Lucian LUPU, conf.univ.dr. Mihaela RĂDOI, conf.univ.dr. Elena-Daniela VIORICĂ, lect.univ.dr. Mioara BORZA, CS III dr. Cristian ÎNCALȚĂRĂU, CS III dr. Bogdan-Constantin IBĂNESCU, lect.univ.dr. Oana-Ramona SOCOLIUC, drd. Diana Elena ABALAȘEI, drd. Cristin MURAFA, Elena CONSTANTIN
 

Titlu proiect
 
Metodologie de monitorizare continuă a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează servicii de îngrijire de lungă durată

Director
Prof. univ. dr. Liviu-George Maha

Tip proiect
Contract PSCD MMJS nr. 3677/28.09.2018

Perioada de derulare
2018-2019

Membri
prof.univ.dr. Liviu-George MAHA, prof.univ.dr. Daniela ȘOITU, conf.univ.dr. Romeo ASIMINEI, conf.univ.dr. Alin ANDRIEȘ, conf.univ.dr. Mircea ASANDULUI

Titlu proiect
 
Riscuri Bancare şi Stabilitate Financiară în Europa emergentă: Rolul Guvernanţei şi a Reglementărilor

Director
Conf. dr. Alin Andrieş

Tip proiect
PN-II-RU-TE-2014-4-0443

Perioada de derulare
01.10.2015-30.09.2017

Membri
Alin Marius Andrieş, Bogdan Căpraru, Iulian Ihnatov, Dan Lupu, Simona Mutu, Ioana Pleşcău, Florentina Ieşan-Muntean, Nicu Sprîncean

Link

Titlu proiect
 
Relaţia dintre competiţie, eficientă şi stabilitate bancară pe timp de criză. O abordare prin prisma teoriei de agent

Director
Conf. dr. Bogdan Sebastian Căpraru

Tip proiect
PN-II-RU-TE-2014-4-0291

Perioada de derulare
01.10.2015-30.09.2017

Membri
Bogdan Căpraru, Alin Andrieş, Mircea Asandului, Iulian Ihnatov, Simona Mutu, Paula-Andreea Terinte, Sabina Andreea, Cazan Nicoleta Pintilie

Link

Titlu proiect
 
Cercetare avansată a sistemelor de informare globală din domeniul educaţional universitar

Director
Lect. dr. Octavian Dospinescu

Tip proiect
PN-II-RU-TE-2014-4-0748

Perioada de derulare
01.10.2015-30.09.2017

Membri
Dospinescu Octavian, Strîmbei Cătălin, Străinu Roxana-Marina, Nistor Alexandra

Link

Titlu proiect
 
Platforma de servicii software privind centralizarea raportării activităţii ştiinţifice la nivel UAIC

Director
Conf. dr. Cătălin Stâmbei

Tip proiect
Grant intern UAIC/2148

Perioada de derulare
2016-2017

Membri
Strîmbei Cătălin, Fotache Marin

Link

Proiecte internaționale

Titlu proiect
 
Extending the coverage of the SHARE survey to all Member States with a minimum sample size, allowing a better monitoring of ageing

Director
Conf. dr. Alin Andrieş

Tip proiect
VS/2016/0135

Perioada de derulare
01.11.2016-31.05.2018

Membri
Alin Marius Andrieş

Titlu proiect
 
Instrumente manageriale și informaționale pentru stimularea cercetării în universități

Director
Prof. univ. dr. Adriana Zaiț

Tip proiect
38 BM/2016

Perioada de derulare
2016-2018

Membri
Zaiţ Adrina, Paladi Florentin, Manolescu Irina, Şoitu Contiu, Asiminei Romeo, Aruştei Carmen, Horodnic Ioana, Cazacu-Hofman Ciprian, Jalencu Marian, Gorceac Leonid, Bulimaga Tatiana, Creţu Raisa, Spînu Lilia, Savva Marianna,Baltag Ana, Ţurcan Cristina

Titlu proiect
 
Perspective de Promovare a Dezvoltării Durabile în România şi în Republica Moldova prin Operaţionalizarea de Bune Practici Europene Relevante

Director
Prof.univ.dr. Ion Pohoață

Tip proiect
42 BM/2016

Perioada de derulare
2016-2018

Membri
Prof. univ. dr. Ion Pohoaţă, Prof. univ. dr. Ionel Bostan, Conf. univ. dr. Costică Mihai, Conf. univ. dr. Andreea-Oana Iacobuţă, Asist. univ. dr. Oana-Ramona Socoliuc, Dr. Ciprian-Constantin Hălăngescu, CS III dr. Delia-Elena Diaconaşu, ACS dr. Alexandru Maxim, Asist. univ. dr. Constantin-Marius Apostoaie
Din Republica Moldova:
Prof. univ. dr. Stratan Alexandru, Prof. Dr.hab. Dumitru Moldovan, Conf. univ. dr. Rodica Perciun, Conf. univ. dr. Ignat Anatolie, drd. Cristina Panfil

Link