Research Projects

National Projects

Project title 
 
Sistem integrat de reducere a sărăciei și excluziunii sociale în mediul rural

Director
Prof. univ. dr. Liviu-George Maha

Project type 
Contract PSCD MMJS nr. 46/01.11.2018

Run time 
2018-2019

Members 
prof.univ.dr. Liviu-George MAHA, prof.univ.dr. Gabriela Carmen PASCARIU, conf.univ.dr. Maria GROSU, conf.univ.dr. Adrian Lucian LUPU, conf.univ.dr. Mihaela RĂDOI, conf.univ.dr. Elena-Daniela VIORICĂ, lect.univ.dr. Mioara BORZA, CS III dr. Cristian ÎNCALȚĂRĂU, CS III dr. Bogdan-Constantin IBĂNESCU, lect.univ.dr. Oana-Ramona SOCOLIUC, drd. Diana Elena ABALAȘEI, drd. Cristin MURAFA, Elena CONSTANTIN
 

Project title 
 
Metodologie de monitorizare continuă a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează servicii de îngrijire de lungă durată

Director
Prof. univ. dr. Liviu-George Maha

Project type 
Contract PSCD MMJS nr. 3677/28.09.2018

Run time 
2018-2019

Members 
prof.univ.dr. Liviu-George MAHA, prof.univ.dr. Daniela ȘOITU, conf.univ.dr. Romeo ASIMINEI, conf.univ.dr. Alin ANDRIEȘ, conf.univ.dr. Mircea ASANDULUI

Project title
Banking risks and financial stability in emergent Europe: the role of governance and regulations

Director
Associate Professor, PhD, Alin Andries

Project type
PN-II-RU-TE-2014-4-0443

Run time
01.10.2015-30.09.2017

Members
Alin Marius Andrieş, Bogdan Căpraru, Iulian Ihnatov, Dan Lupu, Simona Mutu, Ioana Pleşcău, Florentina Ieşan-Muntean, Nicu Sprîncean

Link

Project title
The relationship between competition, efficiency and banking stability during times of crisis. An approach considering the agent theory

Director
Associate Professor, PhD, Bogdan Sebastian Căpraru

Project type
PN-II-RU-TE-2014-4-0291

Run time
01.10.2015-30.09.2017

Members
Bogdan Căpraru, Alin Andrieş, Mircea Asandului, Iulian Ihnatov, Simona Mutu, Paula-Andreea Terinte, Sabina Andreea, Cazan Nicoleta Pintilie

Link

Project title
Advanced research concerning global information systems in the academic educational field

Director
Lecturer, PhD., Octavian Dospinescu

Project type
PN-II-RU-TE-2014-4-0748

Run time
01.10.2015-30.09.2017

Members
Dospinescu Octavian, Strîmbei Cătălin, Străinu Roxana-Marina, Nistor Alexandra

Link

Project title
The service software platform concerning the centralizing of the of scientific activity at the UAIC leve

Director
Associate Professor, PhD, Cătălin Stâmbei

Project type
Grant intern UAIC/2148

Run time
2016-2017

Members
Strîmbei Cătălin, Fotache Marin

Link

International projects

Project title
Extending the coverage of the SHARE survey to all Member States with a minimum sample size, allowing a better monitoring of ageing

Director
Associate Professor, PhD, Alin Andrieş

Project type
VS/2016/0135

Run time
01.11.2016-31.05.2018

Members
Alin Marius Andrieş

Project title
Management and information instruments for research stimulation in universities

Director
Professor, PhD., Adriana Zaiț

Project type
38 BM/2016

Run time
2016-2018

Members
Zaiţ Adrina, Paladi Florentin, Manolescu Irina, Şoitu Contiu, Asiminei Romeo, Aruştei Carmen, Horodnic Ioana, Cazacu-Hofman Ciprian, Jalencu Marian, Gorceac Leonid, Bulimaga Tatiana, Creţu Raisa, Spînu Lilia, Savva Marianna,Baltag Ana, Ţurcan Cristina

Project title
Prospects for the promotion of sustainable development in Romania and the Republic of Moldova through the operationalization of European relevant good practices

Director
Professor, PhD., Ion Pohoață

Project type
42 BM/2016

Run time
2016-2018

Members
Prof. univ. dr. Ion Pohoaţă, Prof. univ. dr. Ionel Bostan, Conf. univ. dr. Costică Mihai, Conf. univ. dr. Andreea-Oana Iacobuţă, Asist. univ. dr. Oana-Ramona Socoliuc, Dr. Ciprian-Constantin Hălăngescu, CS III dr. Delia-Elena Diaconaşu, ACS dr. Alexandru Maxim, Asist. univ. dr. Constantin-Marius Apostoaie
Din Republica Moldova:
Prof. univ. dr. Stratan Alexandru, Prof. Dr.hab. Dumitru Moldovan, Conf. univ. dr. Rodica Perciun, Conf. univ. dr. Ignat Anatolie, drd. Cristina Panfil

Link