Contact – FEAA

Personal Academic
Admitere
Administrator Șef Facultate
Secretar Șef Facultate
Secretariat studii de licență învăţământ cu frecvenţă
Secretariat mastere
Secretariat licenţă, cursuri ID
Secretariat doctorat
Secretariat relaţii internaţionale
Secretariat departamente
Biblioteca Online
Baza de date
eLearning
Server Rețea
Logistică


Admitere

Licență

Tel.: 0232 201588, 0232 201589, 0232 2011408
E-mail: licenta@feaa.uaic.ro

Master

Tel.: 0232 201470, 0232 201607
E-mail: master@feaa.uaic.ro

Doctorat

Tel.: 0232 201744
E-mail: doctorat@feaa.uaic.ro
Site: doctorat.www.feaa.uaic.ro


Administrator Șef Facultate

Iulian CLAIN

Administrator Șef Facultate

Tel: 0232 201608

iulian.clain[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B426

Secretar Șef Facultate

Angelica Gabriela MÎNDRILĂ

Secretar şef facultate

Tel.: 0232 201102, interior 2070

angelica.mindrila[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B411

Secretariat studii de licență învăţământ cu frecvenţă

Anca BULIGA

Tel.: 0232 201102, interior 2448

anca.buliga[at]uaic.ro; anca.buliga[at]feaa.uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B422


Marketing
Business administration
Master profesional: Managementul resurselor umane IFR

Roxana Elena KOCSIS

Tel.: 0232 201607

roxana.kocsis[at]feaa.uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B405


Administraţie publică

Carmen ROTARIU

Tel.: 0232 201070

crotariu[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B410


Contabilitate și informatică de gestiune
Economia comerţului, turismului şi serviciilor- Secțiunea Bălţi – Republica Moldova
Management în turism- Secțiunea Bălţi – Republica Moldova

Vasilica RUSOI

Tel.: 0232 201408

vasilica.rusoi[at]feaa.uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B422


Finanţe şi Bănci
Statistică şi previziune economică

Ecaterina TARGHIR

Tel.: 0232 201589

ecaterina.targhir[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B410


Management; Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Mariana-Ligiana TROFIN

Tel.: 0232 201588

ligiat[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B409


Economie şi afaceri internaţionale; Informatică economică

Secretariat mastere

Rodica COJOCARU

Tel.: 0232 201470

cojor[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B408


AP, CEA, CDE, SDBIS, DM, MO, MDRU, MTH, SHRME, SIA

Cristina NEDELCU

Tel.: 0232 201102, interior 2470

crinan[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B408


AA, ADL, AISI, ASM, BPF, EAI, EDA, FA, FRM, MCA, MP, MRU

Secretariat licenţă, cursuri ID

Ionela-Mădălina ADOMNICĂI

Tel.: 0232 201419

ionela.adomnicai[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B406


Contabilitate și informatică de gestiune – învăţământ la distanţă – Iaşi şi Piatra Neamţ
Management- învăţământ la distanţă – Iaşi şi Piatra Neamţ
Roxana-Elena KOCSIS

Tel.: 0232 201607

roxana.kocsis[at]feaa.uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B405


Administraţie publică – învăţământ la distanţă – Iaşi şi Botoşani
Finanţe şi Bănci; – învăţământ la distanţă – Iaşi şi Botoşani
Ioana-Cătălina CRÎŞMARIU

ioana.crismariu[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Filiala Botoşani. În incinta Colegiului Național „A.T. Laurian”, Str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoșani


Administraţie publică- învăţământ la distanţă – Botoşani;
Finanţe şi Bănci- învăţământ la distanţă – Botoşani

Secretariat doctorat

Alina COŞULEANU

Tel.: 0232 201744

secretariat.sdeaa[at]feaa.uaic.ro​

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, B-dul Lăpușneanu, nr. 14, Corp R, et. 4, R424

Secretariat relaţii internaţionale

Dorina MOISĂ

Secretary

Phone: +40232/201627

dorina.moisa[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B407

Secretariat Departamente

Mihaela IGNAT

Tel.: 0232 201435

mihaela.ignat[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B425


Finanțe, Monedă și Administrație publică
Management, Marketing și Administrarea afacerilor

Cristina-Greta JOLDESCU

Tel.: 0232 201609

cristina.joldescu[at]feaa.uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B423

Economie și Relații internaționale
Contabilitate, Informatică economică și Statistică

Biblioteca Online

Elena CHIABURU

Bibliotecar

Tel.: 0232 201652

elena.chiaburu[at]gmail.com

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B401

Otilia CURT

Bibliotecar

Tel.: 0232 201652

ot30gal[at]yahoo.com

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B401

Ana Isabella TOFAN

Bibliotecar

Tel.: 0232 201652

isabella.tofan[at]yahoo.com

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B401

Liliana Gabriela CĂRĂBUŞ

Analist Programator Aj.

Tel.: 0232 201652

gabriela.carabus[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B401

Ştefan CIUBOTARU

Operator PC

Tel.: 0232 201652

stefan.ciubotaru[at]feaa.uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B401

Baza de date

Mircea Bogdan SANDU

Analist

Tel.: 0232 201598

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B419

sandumbogdan[at]yahoo.com

Viorica ICHIM

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201102, interior 2598

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B419

viorica.ichim[at]feaa.uaic.ro

Vladimir IGNAT

Administrator financiar

Tel.: 0232 201598

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B419

ignatus[at]uaic.ro

Mihai NIŢĂ

Analist

Tel.: 0232 201598

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B419

mihai.nita165[at]gmail.com

eLearning

Lucian Daniel BERECHET

Analist

Tel.: 0232 201443

lucian.berechet[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B421
Sergiu CORUNGA

Analist Programator Aj.

Tel.: 0232 201443

csergiu[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B421

Server Reţea

Mugurel PATRICHI

Analist

Tel.: 0232 201418

mugurel.patrichi[at]feaa.uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B330a

Robert PANDICHI

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201418

robert.pandichi[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B330a

Ionuţ RUSU

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201418

io_omu[at]yahoo.com

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B330a

Larisa-Elena STÂNGACIU

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201418

larisa[at]feaa.uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B330a

Logistică

Bogdan RAȚĂ

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201102 interior 2378

bogdan.rata[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B402

Florin MUSTEAȚĂ

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201608

musteataflorin[at]ymail.com, florin.musteata[at]uaic.ro

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B426

Sorin ZARĂ

Administrator Financiar

Tel.: (40) 232 201655

sorinzara[at]yahoo.com

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, C707

Ruxanda PETRILA

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201607

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA- B405