Representative students

Consiliul FEAA

Tudor-Mugurel AURSULESEI

Doctorat, anul 2

aursulesei.tudor.mugurel@gmail.com

Adrian CIOBANU

Licență, anul 2

adrian_ciobanu@yahoo.com

Ștefan Cristinel COTOMAN

Master, anul 1

stefancotoman@gmail.com

Andra-Maria DIMITRIU

Licență, anul 1

andramariadimitriu47@gmail.com

Beniamin Vladuț FARAONEL

Licență, anul 3

vlad.faraonel@yahoo.com

Nicolae HILOHI

Licență, anul 2

nicu@lse.ro

Izabela Raluca MUNTEANU

Licență, anul 3

izabelaralucamunteanu@gmail.com

Iulia Simona NECULAI

Master, anul 1

niuliasimona@gmail.com

Oana Maria RUSU

Licență, anul 3

rusu_oanamaria@yahoo.com

Senatul UAIC

Vlad Faraonel 

Comisia pentru programe de masterat și studii doctorale;
vlad.faraonel@gmail.com

Iustin Jalaboi

Comisia pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public;
iustin.frb@gmail.com

Claudiu Dogaru

Comisia pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare;
claudiudogaru97@gmail.com