Contact FEAA

Program de lucru cu publicul

 Studii de licenţă IF, ID, master IFR

Luni – Vineri 10:00 – 12:00

 Studii de master IF

Luni – Miercuri 10:00 – 12:00
Joi – Vineri 13:00 – 15:00

Bibliotecă

Luni – Vineri 08:00 – 16:00

Admitere Doctorat

Tel.: 0232 201744
E-mail: doctorat@feaa.uaic.ro
Site: www.doctorat.feaa.uaic.ro/admitere


Administrator Șef Facultate

Iulian CLAIN

Administrator Șef Facultate

Tel: 0232 201608

iulian.clain[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B426

Secretar Șef Facultate

Angelica Gabriela MÎNDRILĂ

Secretar şef facultate

Tel.: 0232 201102, interior 2070

angelica.mindrila[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B411

Secretariat studii de licență învăţământ cu frecvenţă

Anca BULIGA

Tel.: 0232 201102, interior 2448

anca.buliga[at]uaic.ro; anca.buliga[at]feaa.uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B422


Marketing
Business administration
Master profesional: Managementul resurselor umane IFR

Roxana Elena KOCSIS

Tel.: 0232 201607

roxana.kocsis[at]feaa.uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B405


Administraţie publică

Carmen ROTARIU

Tel.: 0232 201070

crotariu[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B410


Contabilitate și informatică de gestiune
Economia comerţului, turismului şi serviciilor- Secțiunea Bălţi – Republica Moldova
Management în turism- Secțiunea Bălţi – Republica Moldova

Vasilica RUSOI

Tel.: 0232 201408

vasilica.rusoi[at]feaa.uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B422


Finanţe şi Bănci
Statistică şi previziune economică

Ecaterina TARGHIR

Tel.: 0232 201589

ecaterina.targhir[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B410


Management; Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Mariana-Ligiana TROFIN

Tel.: 0232 201588

ligiat[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B409


Economie şi afaceri internaţionale; Informatică economică

Secretariat mastere

Rodica COJOCARU

Tel.: 0232 201470

cojor[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B408


AP, CEA, CDE, SDBIS, DM, MO, MDRU, MTH, SHRME, SIA

Cristina NEDELCU

Tel.: 0232 201102, interior 2470

crinan[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B408


AA, ADL, AISI, ASM, BPF, EAI, EDA, FA, FRM, MCA, MP, MRU

Secretariat licenţă, cursuri ID

Ionela-Mădălina ADOMNICĂI

Tel.: 0232 201419

ionela.adomnicai[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B406


Contabilitate și informatică de gestiune – învăţământ la distanţă – Iaşi şi Piatra Neamţ
Management- învăţământ la distanţă – Iaşi şi Piatra Neamţ
Roxana-Elena KOCSIS

Tel.: 0232 201607

roxana.kocsis[at]feaa.uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B405


Administraţie publică – învăţământ la distanţă – Iaşi şi Botoşani
Finanţe şi Bănci; – învăţământ la distanţă – Iaşi şi Botoşani
Ioana-Cătălina CRÎŞMARIU

ioana.crismariu[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Filiala Botoşani. În incinta Colegiului Național „A.T. Laurian”, Str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoșani


Administraţie publică- învăţământ la distanţă – Botoşani;
Finanţe şi Bănci- învăţământ la distanţă – Botoşani

Secretariat doctorat

Alina COŞULEANU

Tel.: 0232 201744

secretariat.sdeaa[at]feaa.uaic.ro​

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, B-dul Lăpușneanu, nr. 14, Corp R, et. 4, R424

Secretariat relaţii internaţionale

Dorina MOISĂ

Secretary

Phone: +40232/201627

dorina.moisa[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B407

Secretariat Departamente

Mihaela IGNAT

Tel.: 0232 201435

mihaela.ignat[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B425


Finanțe, Monedă și Administrație publică
Management, Marketing și Administrarea afacerilor

Cristina-Greta JOLDESCU

Tel.: 0232 201609

cristina.joldescu[at]feaa.uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B423

Economie și Relații internaționale
Contabilitate, Informatică economică și Statistică

Baza de date

Mircea Bogdan SANDU

Analist

Tel.: 0232 201598

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B419

sandumbogdan[at]yahoo.com

Viorica ICHIM

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201102, interior 2598

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B419

viorica.ichim[at]feaa.uaic.ro

Vladimir IGNAT

Administrator financiar

Tel.: 0232 201598

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B419

ignatus[at]uaic.ro

Mihai NIŢĂ

Analist

Tel.: 0232 201598

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B419

mihai.nita165[at]gmail.com

Biblioteca Online

Elena CHIABURU

Bibliotecar

Tel.: 0232 201652

elena.chiaburu[at]gmail.com

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B401

Otilia CURT

Bibliotecar

Tel.: 0232 201652

ot30gal[at]yahoo.com

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B401

Ana Isabella TOFAN

Bibliotecar

Tel.: 0232 201652

isabella.tofan[at]yahoo.com

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B401

Liliana Gabriela CĂRĂBUŞ

Analist Programator Aj.

Tel.: 0232 201652

gabriela.carabus[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B401

Ştefan CIUBOTARU

Operator PC

Tel.: 0232 201652

stefan.ciubotaru[at]feaa.uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B401

eLearning

Lucian Daniel BERECHET

Analist

Tel.: 0232 201443

lucian.berechet[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B421
Sergiu CORUNGA

Analist Programator Aj.

Tel.: 0232 201443

csergiu[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B421

Server Reţea

Mugurel PATRICHI

Analist

Tel.: 0232 201418

mugurel.patrichi[at]feaa.uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B330a

Robert PANDICHI

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201418

robert.pandichi[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B330a

Ionuţ RUSU

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201418

io_omu[at]yahoo.com

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B330a

Larisa-Elena STÂNGACIU

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201418

larisa[at]feaa.uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B330a

Logistică

Bogdan RAȚĂ

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201102 interior 2378

bogdan.rata[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B402

Florin MUSTEAȚĂ

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201608

musteataflorin[at]ymail.com, florin.musteata[at]uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B426

Sorin ZARĂ

Administrator Financiar

Tel.: (40) 232 201655

sorinzara[at]yahoo.com

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, C707

Ruxanda PETRILA

Administrator Financiar

Tel.: 0232 201607

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA- B405