Programe Erasmus

Prin calitatea studiilor oferite, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor se înscrie printre facultăţile care au cele mai multe acorduri bilaterale, Socrates – Erasmus, Leonardo cu universităţi din străinătate. De asemenea, studenţii pot beneficia de stagii de studii universitare iniţiate (finanţate) de Guvernul României, precum şi de burse oferite de universităţi din străinătate sau fundaţii.

Pentru detalii privind criteriile de selecţie a studenţilor, perioada de selecţie etc., puteţi accesa site-ul facultăţii https://www.feaa.uaic.ro//, Secţiunea Relaţii internaționale.

Cele mai frecvente tipuri de burse în străinătate sunt cele finanțate de Programul Erasmus+.

Ca student, poți obține cu ușurință o bursă în străinătate, cu finanțări care îți pot acoperi costurile legate de transport, cazare și subzistență.

Programul Erasmus+ cu țările participante:

  • Stagii de studiu ERASMUS+: îți oferă șansa să studiezi în una dintre cele 300 universități din Europa. Finanțarea oferită variază între 450 și 500 euro/lună, în funcție de nivelul de trai al țării în care pleci.

  • Stagiile de practică ERASMUS+: finanțează stagii de practică de 3 luni în întreprinderi (sau alte organizaţii eligibile) din Europa. Finanțarea oferită variază între 650 și 700 euro/lună, în funcție de nivelul de trai al țării în care pleci.

Programul Erasmus+ cu țările partenere (non-UE):

  • Stagii de studiu ERASMUS+: îți oferă șansa să studiezi în una dintre cele 80 universități din 24 țări din afara Uniunii Europene. Finanțarea este de 650 euro/lună, la care se adaugă cheltuielile de transport.