GRADUL I

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI SERIA 2023 – 2025

  • Desfăşurarea admiterii la colocviul de gradul I, are loc „faţă în faţă”, la specializările:
    • Economie generală:  10.02.2023 ora 9,00 sala B413, corp B, etajul 1
    • Management : 10.02.2023 ora 9,00 sala B425 a, corp B, etajul 1

Candidatii vor fi prezenţi începând cu ora 8:30 la secretariat (B408) în vederea depunerii documentelor de înscriere la gradul I, în original (cerere, plan-lucrare, bibliografie, chitanţa).

Norme de organizare – Colocviu Gradul I – Februarie 2023

METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Coduri BRD corespunzătoare taxelor de perfecţionare Grad I şi Grad II aici

 

Seria 2022-2024

Teme aprobate pentru susţinerea gradului I, seria 2022-2024, specializarea ECTS

Teme aprobate pentru susţinerea gradului I, seria 2022-2024, specializarea Economie


Rezultate colocviul de admitere la gradul didactic I – februarie 2022


  • Desfăşurarea admiterii la colocviul de gradul I, are loc „faţă în faţă”, la specializările:
    • Economie  4.01.2022 ora 9,00 sala B417, corp B, etajul 1
    • ECTS          4.01.2022 ora 9,00 sala B418, corp B, etajul 1

Candidatii vor fi prezenţi începând cu ora 8:15 la secretariat (B408) în vederea depunerii documentelor de înscriere la gradul I, în original (cerere, plan-lucrare, bibliografie, chitanţa).

Orice modificare în vederea susţinerii admiterii la colocviu va fi anunţată din timp.


Persoana de contact: Rodica Cojocaru, tel: 0232/201470, email: cojor@uaic.ro


Norme privind organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024