Admitere Licență 2022

Admitere ONLINE

Descoperă cine sunt persoanele eligibile înscrierii la admiterea din iulie şi calendarul de admitere

Oferta educațională

Dacă avem pretenții de la studenții noștri este pentru că avem multe de oferit.

Cum te poţi înscrie?

Nu știi cum te poți înscrie? La FEAA poți veni și te ajutăm noi sau poți intra online de acasă!

Taxe de școlarizare

Află care sunt taxele pentru anul universitar 2022/2023.

Facebook

Poți avea informații în direct pe pagina oficială Facebook Admitere FEAA Iași 2022

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti?

Vrei să știi ce condiții trebuie să îndeplinești ca să fii student la noi?

Taxa de înscriere

Află care sunt taxele de înscriere și modalitățile de plată.

Cazare în campus

Dacă vrei cazare într-unul din căminele noastre informează-te mai jos.

Cum ne poţi contacta

Ai alte nelămuriri? Nu ezita să suni! Personalul nostru îți stă mereu la dispoziție.

Rezultate admitere studii de licenţă – Septembrie 2022 – Lista alfabetică

Rezultate admitere studii de licenţă – Septembrie 2022 – Lista pe linii de studii

Rezultate admitere studii de licenţă – Septembrie 2022 – Extensiunea Bălţi

 • Confirmările se fac fizic la sediul FEAA, sala B607 – români, Corp B, etaj 3, indiferent dacă dosarul a fost depus fizic sau online, astfel:
   • 10 septembrie 2022 (orele 10-13)
   • 12 septembrie 2022 (orele 9-15)
  • Românii de pretutindeni confirmă tot fizic la sediul FEAA, în sala B4, Corp B, Etajul 2, după acelaşi calendar, indiferent dacă au depus dosarul fizic sau online.

  • Precizări importante:
   1. Până în 12 septembrie 2022 (ora 15:00), candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la BUGET au următoarele obligaţii:
   • să se prezinte la sediul facultății pentru confirmarea locului „faţă în faţă”;
   • să depună, la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original (precum și celelalte acte necesare la dosar, dacă înscrierea s-a făcut online – a se vedea secțiunea ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE);
   • să completeze şi să semneze Contractul de studii;
   • să achite taxa de înmatriculare de 50 lei şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere.
   1. Până în 12 septembrie 2022 (ora 15:00), candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu TAXĂ au următoarele obligaţii.
   • să se prezinte la sediul facultății pentru confirmarea locului „faţă în faţă”;
   • să completeze şi să semneze Contractul de studii, să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul 1 al anului universitar 2022/2023 (600 lei) şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere, să depună la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original.
   • Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.
   • Odată cu confirmarea locului, candidatul care a optat pentru înscrierea online, are obligația de a completa dosarul de admitere cu celelalte documente (a se vedea secțiunea ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE).
  1. Candidaţii care nu au confirmat locul până în 12 septembrie 2022 (fie că sunt la buget sau la taxă) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Taxele pentru confirmarea locului se pot plăti:

 • online la adresa https://plati-taxe.uaic.ro/
 • la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:
  • cod 31 – taxă școlarizare
   • cod facultate 1231 licenţă IF (600 lei)
   • cod facultate 2206 licenţă ID (600 lei)
  • cod 38 -taxă înmatriculare buget
   • cod facultate 1231 licență IF (50 lei)

Pliant licență – Admitere septembrie 2022  – cetăţeni români de pretutindeni

Pliant licență – Admitere septembrie 2022  – cetăţeni români

Pliant de admitere Licență IULIE 2022

Broșură Licență 2022
Rezultate admitere studii de licenţă – Etapa 2
 LISTA ALFABETICĂ – Etapa 2 la centrele Iași, Piatra Neamț și Botoșani
LISTA PE LINII DE STUDII  – Etapa 2 la centrele Iași, Piatra Neamț și Botoșani

Lista studenților care au fost declarați Respinsi deoarece nu au confirmat în turul 1 poate fi descărcată de aici


Rezultatele Etapei 1 pot fi descărcate de aici 
Rezultatele Etapei 1- extensiunea Bălți

  Cererile de cazare se depun online pe Portalul FEAA

Oferta educațională FEAA

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Ciclul I, 3 ani, licență – pe programe de studii

 

Cine se poate înscrie?

Dacă te regăseşti într-una dintre categoriile de mai jos, atunci eşti eligibil pentru înscriere:
 • Cetăţeni români cu domiciliul în România şi cetăţeni UE
 • Etnici români şi Diaspora

Notă: Absolvenții liceelor din mediul rural candidează pe locurile bugetate special alocate acestei categorii în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români. A se consulta lista liceelor din mediul rural aici

Înscrierea, selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

  • Date importante:
    • Înscrierea candidaților: 5-7 septembrie 2022

   *Programul de depunere a dosarelor la facultate: orele 9.00 – 17.00 (sala B607, Corp B, etaj 3).
   **Pentru înscrieri online, conturile de acces pe platformă vor putea fi create până cel târziu miercuri, 7 septembrie 2022, ora 17.00, iar fișele de admitere vor putea fi înregistrate până miercuri, 7 septembrie 2022, ora 18.00.

   • Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 8-9 septembrie 2022
   • Confirmările se fac fizic la sediul FEAA, sala B607, Corp B, etaj 3, astfel:
     • 10 septembrie 2022 (orele 10-13)
     • 12 septembrie 2022 (orele 9-15)
     •  
  • Precizări importante:
   1. Până în 12 septembrie 2022 (ora 15:00), candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la BUGET au următoarele obligaţii:
   • să se prezinte la sediul facultății pentru confirmarea locului „faţă în faţă”;
   • să depună, la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original (precum și celelalte acte necesare la dosar, dacă înscrierea s-a făcut online – a se vedea secțiunea ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE);
   • să completeze şi să semneze Contractul de studii;
   • să achite taxa de înmatriculare de 50 lei şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere.
   1. Până în 12 septembrie 2022 (ora 15:00), candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu TAXĂ au următoarele obligaţii.
   • să se prezinte la sediul facultății pentru confirmarea locului „faţă în faţă”;
   • să completeze şi să semneze Contractul de studii, să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul 1 al anului universitar 2022/2023 (600 lei) şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere, să depună la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original.
   • Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.
   • Odată cu confirmarea locului, candidatul care a optat pentru înscrierea online, are obligația de a completa dosarul de admitere cu celelalte documente (a se vedea secțiunea ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE).
  1. Candidaţii care nu au confirmat locul până în 12 septembrie 2022 (fie că sunt la buget sau la taxă) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti?

Criteriile de admitere la FEAA sunt:

 • Media generală de la bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor (se vor utiliza mediile trecute în Foaia matricolă):

 • Media generală de absolvire a liceului;
 • Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (bacalaureat).

Informaţii pentru olimpici: Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut premiile I, II, III în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate.


Candidaţii înscriși la linia de studii în limba engleză: Business Administration, vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nive­lului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, astfel: luni 5 septembrie 2022 și , intervalul 14:00-15:00, și miercuri 7 septembrie 2022, intervalul 14:00-15:00. Testul se poate susține online sau prin prezentarea la facultate, în intervalele menționate (sala B313). Rezultatele vor fi afişate în aceeaşi zi (admis/respins).

Pentru înscrierea în vederea susținerii online a testului, candidatul trebuie să trimită un email cu datele de identificare (Nume, Prenume) la adresa elearning@feaa.uaic.ro până în ziua care precede susținerea examenului (4 septembrie, respectiv 6 septembrie).

Proba de competenţă lingvistică se echivalează pentru candidaţii care deţin certificate de atestare a cunoașterii limbii en­gleze eliberate de instituţii recunoscute de Ministerul Educației, obţinute în ultimii ani (2019-2022) – nivel minim B2.

Bibliografie testare lingvistică aici

Cum te poţi înscrie?

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • Recomandăm ca înscrierea candidaților la concursul de admitere să se facă ONLINE. Pentru înscrierea ONLINE sunt suficiente documentele menţionate în rubrica Cum te poți înscrie/Acte necesare pentru înscriere, de la punctele:  [1][2][3], [5], [7], [9] / [4]şi[6] dacă este cazul. Acestea vor fi scanate şi încărcate în platforma Universităţii (https://eadmitere.uaic.ro). Odată cu confirmarea locului de către cei declarați admiși, candidatul are obligația de a completa dosarul de înscriere cu celelalte componente de la dosar (în acord cu specificațiile aferente).
[1]Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.
 .. sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original),
 … sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2022 (în original și fotocopie).
[2]Foaia matricolă din liceu, în original;
[3]Certificatul de naştere, original şi copie simplă;
[4]Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), original şi copie simplă;
[5]Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
[6]Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.

[7]Dovada achitării taxei de înscriere
[8]2 fotografii color tip legitimaţie format 2/2,5 (cu numele scris pe spate):
 – acestea vor fi colectate într-un plic sau prinse cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor;
[9]Cartea de identitate original şi copie simplă care atestă domiciliul în România/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 În cazul în care dosarul se depune „în fizic” la Comisia de admitere a facultăţii, pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta şi documentele originale.

IMPORTANT

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Important: Pentru informaţii privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate de către cetăţenii români a se consulta aici

Notă: prin „fotocopie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.

Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate

– Dosarele de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate, întocmite în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D, se vor depune la facultăți, în perioada de înscriere din cadrul admiterii. La momentul înscrierii, candidații respectivi vor depune două dosare: unul pentru înscrierea la studii, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuit conform listei afișate pe site-ul www.cnred.edu.ro mai puțin taxa pentru echivalare care va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

În cazul înscrierii la două sau mai multe facultăţi: Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor depune actele originale la prima opţiune. La celelalte facultăți documentele vor fi prezentate în copie, la care se adaugă adeverinţa de înscriere la facultatea unde s-au depus actele originale.Pentru înscrierile în cadrul programelor de formare profesională, candidații vor completa o fișă de înscriere (aceasta va fi pusă la dispoziție în sala de înscriere), la care se anexează documentele prevăzute la Art. 26 din Metodologie.

Formațiile de studiu se vor constitui astfel:

⇒pentru programele de licenţă IF (învățământ cu frecvență): cu cel puțin 50 studenţi
⇒pentru programele de studii în limbi străine: cu cel puțin 40 studenți
⇒pentru programele de licență ID (învățământ la distanță): cu cel puțin 50 studenţi, cu excepția programului de studii Administraţie publică, la care formația minimă este de 25 studenți.
Important!
Dacă nu se constituie formaţia minimă, candidații vor fi repartizaţi la următoarea opţiune din fișa de înscriere.

Notă: La Centrul de studii din Piatra Neamț se organizează admitere pentru programele de studii de licență numai la forma de învățământ la distanță, cu condiția constituirii unei grupe de minim 25 de studenți pentru o specializare.

Taxa de înscriere

 • 250 LEI/grup ramura de știință – Ştiinţe Economice;
 • 250 LEI/grup ramura de știință – Ştiinţe Administrative;
 • 125 LEI, în cazul înscrierilor pentru Centrele din Piatra Neamţ și Botoșani.

Recomandăm ca taxa să se achite online adresa https://plati-taxe.uaic.ro/. Paşii pentru plata online a taxei de admitere aici. Un tutorial video ajutător și pentru admiterea 2022 este disponibil aici!

Totodată, vă puteţi achita taxa la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:

 • cod 28 – taxă admitere

° cod 1231 licenţă IF;
° cod 2206 licenţă ID.

Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare. 

Taxa de înscriere nu se restituie (Art. 60 din Metodologie)

Scutiri de taxă de înscriere – pe baza de documente justificative:

 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • Candidaţii care au obţinut, în ultimii doi ani, premiile I, II, III la olimpiadele şcolare naţionale sau internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.

Taxe de confirmarea locului

Taxe pentru confirmarea locului se pot plăti

 • online la adresa https://plati-taxe.uaic.ro/
 • la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:
  • cod 31 – taxă școlarizare
   • cod facultate 1231 licenţă IF (600 lei)
   • cod facultate 2206 licenţă ID (600 lei)
  • cod 38 -taxă înmatriculare buget
   • cod facultate 1231 licență IF (50 lei)

Taxe de școlarizare (valabile în anul universitar 2022/2023)

 • 4.000 LEI / an / se aplică începând cu promoţia 2022-2023, anul I, studii de licenţă (IF şi ID)

 • Contractul de Studii:
  Științe administrative: Licenta-IF | LicentaID
  Științe economice: Licenta-IF | LicentaID
  Candidați Români de Pretutindeni: Anexa 5

Cazare în campus

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de condiţii deosebite de cazare în cele 15 clădiri destinate acestui scop, dintre care 4 au fost recent reabilitate la standarde occidentale. În total, Universitatea pune la dispoziţie 6000 de locuri de cazare, cu tarife cuprinse între 120 şi 500 de lei, în funcţie de gradul de confort.

Următoarele informații au fost valabile pentru confirmarea locului după Turul 1 
 1. Candidaţii admişi la buget, care au adus actele în original la înscriere, pot face confirmarea online încărcând pe platforma eadmitere.uaic.ro dovada taxei de înmatriculare (50 lei) şi contractul de studii (Vezi mai jos cum se procedează).
 2. Candidaţii admişi la buget, care NU au adus actele în original la înscriere, trebuie să le depună fizic la FEAA împreună cu dovada taxei de înmatriculare (50 lei) şi contractul de studii.
 3. Toţi candidaţii admişi la taxă pot face confirmarea online încărcând pe platforma eadmitere.uaic.ro dovada taxei de şcolarizare de minimum 30% din suma aferentă primului semestru (600 lei) şi contractul de studii (Vezi mai jos cum se procedează).

Confirmarea online se va face în contul de candidat de pe site-ul UAIC eAdmitere, prin atașarea, în secțiunea Plăți, a unui SINGUR document tip *.pdf, care să includă contractul semnat de candidat și dovada taxei de înmatriculare, respectiv de școlarizare, după caz. 

 După termenele stabilite, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

Confirmarea locului este obligatorie!

 Termenul limită: 25 iulie, 2022, ora 13:00

Un tutorial video al procesului de confirmare a locului poate fi vizionat aici

 

Precizări pentru candidaţii de la Români de pretutindeni:

 1. Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune dosarul cu actele de studii în original și de a semna Formularul de confirmare.
 • Candidaţii care au depus la înscriere dosarul cu actele de studii în orginal pot confirma online.
 • Candidaţii care NU au depus la înscriere documentele în orginal trebuie să efectueze confirmarea fizic la FEAA prin depunerea actelor necesare.
 1. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună dosarul cu actele de studii în original şi să achite cel puțin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023 (600 lei) şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii, vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior.
 • Candidaţii care au depus la înscriere dosarul cu actele de studii în orginal pot confirma online.
 • Candidaţii care NU au depus la înscriere dosarul cu actele de studii în orginal trebuie să efectueze confirmarea fizic la FEAA prin depunerea actelor necesare.

*Românii de Pretutindeni vor semna contractul de studii după primirea Aprobării de școlarizare.

Confirmarea fizică a locurilor la studiile universitare de licenţă va avea loc în perioada 21-25 iulie 2022, după următorul program:
 • 21.07.2022 – orele 9:00-15:00
 • 22.07.2022 – orele 9:00-15:00
 • 23.07.2022 – orele 9:00-13:00
 • 25.07.2022 – orele 9:00-13:00
Săli
 •  B607 (Instructaj) şi B603/B602 (depunerea actelor) – pentru candidaţii români
 • B4 (Instructaj şi depunerea actelor) – pentru candidaţii români de pretutindeni.
Taxele pentru confirmarea locului se pot plăti:
 1. online la adresa https://plati-taxe.uaic.ro/
 2. la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:
cod 31 – taxă școlarizare pentru candidaţii admişi la taxă cod facultate 1231 licenţă IF (600 lei) cod facultate 2206 licenţă ID (600 lei) cod 38 -taxă înmatriculare pentru candidaţii admişi la buget  cod facultate 1231 licență IF (50 lei) *Candidaţii acceptaţi la studiile cu taxă NU achită taxa de înmatriculare!!!.

Următoarele informaţii au fost valabile pentru confirmarea locului după Turul 2

 1. Confirmarea locului este obligatorie, pentru cei admişi în etapa 2 (care iniţial erau „în aşteptare”) şi confirmarea se face doar fizic. Candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi;
 2. Deoarece nu mai sunt runde noi de confirmări, statusul „În așteptare” de pe platforma de admitere online înseamnă, în realitate, Respins;
 3. În cazul în care, după etapa 1, s-au eliberat locuri la opțiuni superioare, candidații au fost automat redistribuiți la opțiunile „mai dorite”. Specializarea la care aţi fost admis în Etapa 2 rămâne definitivă. Nu se fac modificări;
 4. Candidații care, în urma Etapei 2, au fost trecuți de la „buget” la „cu taxă” trebuie să vină să reconfirme locul (vedeți mai jos, punctul 7);
 5. Candidații care, în urma Etapei 2, au fost trecuți de la „cu taxă” la „buget” își vor putea recupera taxa după 15 septembrie, pe baza unei cereri (va exista un anunț pe Portalul FEAA). Aceşti candidaţi nu mai trebuie să achite taxa de înmatriculare de 50 lei, deoarece se va reţine din taxa de şcolarizare;
 6. Toţi candidații admişi la BUGET în Etapa 2 trebuie obligatoriu să aducă actele în original la FEAA şi să completeze contractul de studii (nu se aplică celor care le-au adus deja);
 7. Toţi candidaţii admişi la taxă în Etapa 2 vor face confirmarea la FEAA  aducând dovada taxei de şcolarizare de minimum 30% din suma aferentă primului semestru (600 lei) şi vor completa contractul de studii;
 8. Candidaţii cărora nu li s-a schimbat forma de finanţare (cu taxa/buget), indiferent de specializarea finală din Etapa 2, nu mai trebuie să reconfirme.

Informații despre plata taxelor aveţi aici

Informații despre recuperarea taxei de înmatriculare sau a taxei de școlarizare vor fi postate după 15 septembrie pe Portal

Confirmarea fizică a locurilor va avea loc după următorul program:

 • cetățeni români:
  • 27-29 iulie, interval 9-15, sala B417
 • Români de pretutindeni și candidați la extensiunea Bălți
  • 27-29 iulie, interval 9-15, sala B417
  • 1-10 august, interval 10-12, sala B411
*Românii de Pretutindeni vor semna contractul de studii după primirea Aprobării de școlarizare. Acești candidați nu plătesc taxă de înscriere, dar candidații admiși pe locuri cu taxă trebuie să achite cel puțin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023 (600 lei)

Unde şi cum ne poţi găsi?

Ne poţi contacta pe e-mail la adresa: admiterelicenta2022@feaa.uaic.ro sau telefonic la numerele: 0232 201102, interior 2070 (Secretar Șef Facultate). Pentru întrebări cu trimitere la o anumită specializare, ne poţi contacta telefonic la numerele: 0232 201588 (EAI; IE), 0232 201589 (ECTS; MGM), 0232 201070 (BA), 0232 201568 (CIG), 0232 201408 (FB),  0232 201102 interior 2448 (MKT), 0232 201607 (SPE, AP), 0232 201419 şi 0232 201626 (cursuri ID, toate specializările).

Te așteptăm la sediul FEAA, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, Corp B.