Admitere Master

ÎNSCRIERE ONLINE

Informaţii de interes privind admiterea online!

Oferta educațională

Descoperiți programele de studii de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Formațiile de studiu

Formațiile de studiu pentru masterele internaționalizate, IFR și ZI.

Acte necesare pentru înscriere

Aflați care sunt actele necesare înscrierii dumneavoastră.

Taxa de înscriere

Vă informăm care este taxa de înscriere și respectiv taxa de școlarizare.

Facebook

Poți avea informații în direct în grupul oficial Facebook Admitere FEAA Iași 2021

Înscrierea și afișarea rezultatelor

Vă prezentam calendarul de înscriere a candidaților și data afișării rezultatelor.

Media de admitere

Aflați din ce este compusă media de admitere și procentele aferente fiecărei componente.

Criteriul de departajare

Pentru a ne selecta cei mai buni candidați am ales criterii de departajare

Taxe de școlarizare

Află care sunt taxele de școlarizare

Cum ne poţi contacta?

Ai alte nelămuriri? Nu ezita să suni! Personalul nostru îți stă mereu la dispoziție.  Rezultate Admitere Master 2022 (sept)- Turul 1
Click aici pentru a descărca LISTA ALFABETICĂ-Turul 1
Click aici pentru a descărca LISTA PE MASTERE (Iași)- Turul 1
Click aici pentru a descărca LISTA PE MASTERE (Bălți)-Turul 1

Confirmări (semnare contract):
 • 10 septembrie 2022 (orele 10-13) – Sala B3, Corp B, Etajul 2
 • 12 septembrie 2022 (orele 9-15) – Sala B3, Corp B, Etajul 2

Rezultate Admitere Master 2022- Turul 2
Click aici pentru a descărca LISTA ALFABETICĂ – Turul 2
Click aici pentru a descărcă LISTA PE MASTERE – Turul 2

Rezultatele admiterii după Turul 1 pot fi descărcate de aici

Descarcă Contractul de Studii
Master-IF Master-IFR

Cererile de cazare se depun online pe Portalul FEAA

Oferta educaţională a FEAA

Ciclul II, 2 ani, master – pe programe de studii

Media de admitere

60 % media obținută la examenul de licență;

40% nota obținută pe baza scrisorii de intenție* + CV*, atașate la dosar
(*) se vor completa modelele atasate!

Pentru programele cu predare în limba engleză, CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi redactate în limba engleză. Este necesară dovedirea competenței lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoașterii limbii engleze eliberat de către o instituție recunoscută de Ministerul Educaţiei. Pentru candidații absolvenți ai unor programe de licență cu predare în limba engleză nu mai este necesară dovedirea competenței lingvistice prin test.

Candidații care nu posedă un asemenea certificat vor susține (gratuit) un test de limba engleză la FEAA.

Bibliografie testare lingvistică aici

Testarea lingvistică se susține la adresa https://elearning.feaa.uaic.ro
Pentru înscrierea în vederea susținerii online a testului, candidatul trebuie să trimită un email cu datele de identificare (Nume, Prenume) la adresa elearning@feaa.uaic.ro

Înscrierea, selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

Date importante:

 • Înscrierea candidaților: 5-7 septembrie 2022
  • *Programul de depunere a dosarelor la facultate: orele 9.00 – 17.00 (sala B3, corp B, etajul 2).
  • **Pentru înscrieri online, conturile de acces pe platformă vor putea fi create până cel târziu miercuri, 7 septembrie 2022, ora 17.00, iar fișele de admitere vor putea fi înregistrate până miercuri, 7 septembrie 2022, ora 18.00.
 • Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 8-9 septembrie 2022
 • Confirmări (semnare contract):
  • 10 septembrie 2022 (orele 10-13) – Sala B3, Corp B, Etajul 2
  • 12 septembrie 2022 (orele 9-15) – Sala B3, Corp B, Etajul 2
  •  

Înscrie-te online pe platforma https://eadmitere.uaic.ro 

 Pentru înscrierea online la FEAA ai nevoie de:

 • un dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă sau telefon mobil, cu acces la internet;
 • adresă personală de e-mail pe care să o monitorizezi constant;
 • un cont pe platforma https://eadmitere.uaic.ro

Pasul 1: Creează-ți cont
Pasul 2: Achită taxa de înscriere
Pasul 3: Scanează toate actele
Pasul 4: Completează formularul 

Nu uita:
după ce ești admis, este obligatoriu să confirmi locul.


 • Pentru înscrierea online, documentele necesare vor fi scanate și încărcate pe site-ul https://eadmitere.uaic.ro/.
 • În cazul înscrierii la sediul FEAA, cererea de înscriere și dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de instructaj/înscriere.

Precizări importante:

 • Până în 12 septembrie 2022 (ora 15:00), candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la BUGET au următoarele obligaţii:
   • să se prezinte la sediul facultății pentru confirmarea locului „faţă în faţă”;
   • să depună la dosarul de admitere:
    • diploma de bacalaureat în original;
    • diplomă de licență și foaie matricolă în original/adeverință de licență în original;
    • diplomă de master sau adeverință, pentru a justifica studii de master finalizate/în curs de derulare/întrerupte;
    • 2 poze tip buletin;
    • precum și celelalte acte necesare la dosar, dacă înscrierea s-a făcut online – a se vedea secțiunea ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE);
   • să completeze şi să semneze Contractul de studii;
   • să achite taxa de înmatriculare de 50 lei şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere.
 • Până în 12 septembrie 2022 (ora 15:00), candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu TAXĂ au următoarele obligaţii.
  • să se prezinte la sediul facultății pentru confirmarea locului „faţă în faţă”;
  • să completeze şi să semneze Contractul de studii;
  • să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul 1 al anului universitar 2022/2023 (750lei) şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere;
  • să depună la dosarul de admitere:
   • diploma de bacalaureat în original;
   • diplomă de licență și foaie matricolă în original/adeverință de licență în original;
   • diplomă de master sau adeverință, pentru a justifica studii de master finalizate/în curs de derulare/întrerupte;
   • 2 poze tip buletin;
   • precum și celelalte acte necesare la dosar, dacă înscrierea s-a făcut online – a se vedea secțiunea ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE);
 • Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

Candidaţii care nu au confirmat locul până în 12 septembrie 2022 (fie că sunt la buget sau la taxă) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Criteriu de departajare

 • Categoria universității absolvite și Media anilor de studiu

Formaţiile de studiu se vor constitui astfel:

 • pentru masterele internaționalizate: cu cel puțin 20 de studenți;
 • pentru masterele IFR: cu cel puțin 25 de studenți;
 • pentru masterele la IF: cu cel puțin 25 de studenți.

Acte necesare pentru înscriere

 • Diploma de Bacalaureat(***) obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • Adeverință de licență(***) pentru absolvenții 2022 și situație școlară (dacă este cazul);
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (doar pentru studenţii care au frecventat sau frecventează un alt program de master);
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5);
 • dovadă achitare taxă înscriere;
 • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
  Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei
(**) Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de licență în străinătate
(***) Absolvenții cu licență ai FEAA, promoția 2022, vor completa, pentru înscrierea online, această declarație: format Word | format PDF. Aceasta va substitui diploma de bacalaureat și adeverința de licență și va fi încărcată pentru cele două documente, pe platforma https://eadmitere.uaic.ro/

⇒ Candidații la admitere cetățeni români și din state membre ale UE cu studii de licență în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor, dosarele de recunoaștere a studiilor. Informații aici: https://admitere.uaic.ro/echivalarea-studiilor-efectuate-in-strainatate-de-catre-cetatenii-romani/ 

⇒ Înscrierea candidaţilor se va putea realiza atât prin deplasare la sediul FEAA, cât şi online (la adresa https://eadmitere.uaic.ro/). În cazul înscrierii „tradiţionale”, cererea de înscriere şi dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de înscriere. Pentru înscrierea online, documentele necesare vor fi scanate şi încărcate pe site-ul https://eadmitere.uaic.ro/

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în valoare de 250 lei (indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul), se poate achita

 1. La  orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:
 • cod 28 – taxă de înscriere (admitere)

° cod 2418 master IF
° cod 2468 master IFR

2. Online pe pagina plati-taxe.uaic.ro

Taxa de înscriere nu se restituie !

Pentru informaţii legate de un anumit program, vă rugăm să luaţi legătura cu tutorii acestuia.

Taxe de confirmarea locului

 • Taxe pentru confirmarea locului se pot plăti

  • online la adresa https://plati-taxe.uaic.ro/
  • la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:
   • cod 31 – taxă școlarizare
    • cod facultate 2418 master IF (750 lei)
    • cod facultate 2468 master IFR (750 lei)
   • cod 38 -taxă înmatriculare buge
    • cod facultate 2418 master IF (50 lei)

Taxe de şcolarizare (valabile în anul universitar 2022/2023)

 • 5000 LEI / an – se aplică începând cu promoţia 2022-2023, anul I (IF şi IFR)

Următoarele informații au fost valabile pentru sesiunea de admitere IULIE 2022

 Confirmarea fizică trebuie facuta de candidatii care nu au dosar complet (inclusiv candidatii inscrisi online).

Confirmarea online poate fi facuta de candidatii care au dosarul complet la FEAA (candidatii care s-au inscris fizic)

Confirmarea locului este obligatorie! Candidații care  au confirmat în Turul 1 nu trebuie să confirme și în turul 2

 Termenul limită pentru turul 2: 28 iulie, 2022, ora 13


Confirmarea fizică a locurilor la studiile universitare de master (turul 2) va avea loc în perioada 27-28 iulie 2022, în intervalul 10-13, în sala B522

La confirmare, candidații acceptați la buget vor achita o taxă de înmatriculare de 50 lei. Coordonatele sunt:
Cod zonă: 38
Cod taxă înmatriculare master: 2418

Candidații acceptați pe locurile cu taxă (IF și IFR) vor achita rata 1 din taxa de școlarizare, respectiv suma de 750 lei. Coordonatele sunt:
Cod zonă: 31
Cod taxă școlarizare: 2418 master IF; 2468 master IFR
Candidații acceptați la studiile cu taxă NU achită taxa de înmatriculare!!!

La confirmarea fizică, candidații se vor prezenta cu documentele de studii în original:
– diplomă de bacalaureat în original;
– diplomă de licență și foaie matricolă în original/adeverință de licență în original;
– diplomă de master sau adeverință, pentru a justifica studii de master finalizate/în curs de derulare/întrerupte;
– 2 poze tip buletin.
 
Confirmarea online se va face în contul deschis pe site-ul UAIC eAdmitere, prin atașarea, în secțiunea Plăți, a unui SINGUR document tip *.pdf, care să includă contractul semnat de candidat și dovada taxei de înmatriculare, respectiv de școlarizare, după caz. 

Unde şi cum ne poţi găsi?

Ne poţi contacta pe e-mail la adresa: admiteremaster2022@feaa.uaic.ro sau telefonic la numerele: 0232 201470, 0232 201626 Te așteptăm la sediul FEAA, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, Corp B.