Organizații Studențești

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor există mai multe asociaţii studenţeşti, care oferă un loc de întâlnire pentru membrii lor şi organizează diverse activităţi. Organizaţiile care funcţionează în facultate sunt următoarele:

ASCont (Asociația Studenților Contabili din iași)

ASCont este o asociație dedicată studenților de la specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, dar și studenților altor specializări din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, care își doresc să se implice în diverse activități din domeniul economic.

Președinte: Georgiana Ionela URSU

Bulevardul Carol I, nr.22, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Corp B
E-mail: ascontiasi@gmail.com   |  Telefon: 0766 898 265 |  Facebook | Instagram


Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor (ATRAG Iași)

Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor (ATRAG Iași), fondată în 2005, este o organizație non-guvernamentală, non-profit și apolitică, misiunea căreia este reprezentarea intereselor comune ale studenţilor şi elevilor de etnie română din afara granițelor, aflaţi la studii în România, prin stimularea
participării acestora la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi
culturală.

Președinte: Olga Codreanu

Bulevardul Carol I, nr.22, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Corp B
E-mail: atrag.iasi@gmail.com  |  Telefon: 0735 631 423 |  Facebook |  Instagram


CEAI (Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale)

Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, dedicată studenților de la specializarea Economie și Afaceri Internaționale, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor.

Președinte: Anastasia OSOIANU

Bulevardul Carol I, nr.22, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Corp B
E-mail: ceaifeaa@gmail.com  |  Facebook  | Instagram


LSE (Liga Studenţilor Economişti) Iași

LSE reprezintă inițialele Asociației „Liga Studenților Economiști”, organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înființată în anul 1998, ce are drept scop reprezentarea studenților din Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sprijinind interesele acestora în folosul modernizării sistemului de învățământ superior.

În decursul celor peste 24 de ani de activitate, Liga Studenților Economiști menține un spirit de excelență, resimțit în fiecare din cei peste 400 de membri ai organizației, utilizat în crearea unui viitor ce va conferi un maximum de satisfacție atât materială, cât și socio-profesională tinerilor cursanți.


Președinte: Sebastian MOLDOVAN

Bulevardul Carol I, nr.22, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Corp B, parter
Web: lse.ro  |  E-mail: office@lse.ro  |  Telefon:0757 814 662 |  Facebook InstagramLinkedin