Admitere Doctorat

Calendar admitere

Află când trebuie să vii să îți depui dosarul pentru admitere și când se afișează rezultatul.

Probe pentru admitere

Informează-te despre cele două probe pentru concursul de admitere.

Înscrierea candidatilor

Vă prezentăm ce acte aveți nevoie la dosar și unde se depun acesta.

3H21KUXVT4.jpg

Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) organizează admitere pentru anul universitar 2021/2022


Notă de informare privind datele personale

Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2021/2022

Calendar admitere

 • înscrierea candidaţilor (depunere dosare): 01 – 06 septembrie 2021 (cu excepția zilelor de 04 și 05 septembrie);
 • selecţia candidaţilor : 07 – 10 septembrie 2021;
 • afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2021;
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie 2021;
 • afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2021;
 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 20.09.2021;
 • confirmarea ocupării locului: 22-24 septembrie 2021

Probe concurs

 1. Proiect de cercetare (50%);
 2. Interviu (50%);

EVALUAREA PROIECTULUI DE CERCETARE (50%):

Propunerea de cercetare a candidatului include următoarele aspecte:

 1. Introducere – background şi motivaţia cercetării, cunoştinţe necesare, utilitate ştiinţifică şi/ sau economică a cercetării;
 2. Teza de doctorat propusă – tema, întrebarea/ problema principală a cercetării, în strânsă legătură cu starea actuală a cunoaşterii în domeniul respectiv (literature review);
 3. Obiective – ce îşi propune candidatul, rezultate aşteptate şi contribuţie separată la dezvoltarea domeniului;
 4. Metodologie – ce metode şi tehnici vor fi utilizate, aspecte interdisciplinare etc.;
 5. Referinţe bibliografice;
 6. Rezultate anterioare (CV, publicaţii).

INTERVIU (50%): constă în prezentarea rezultatelor științifice și a proiectului de cercetare doctorală, comisiei de specialitate.
Proiectul trebuie să fie construit pe tematicile/ direcţiile de cercetare din domeniul pe care se candidează.

Înscrierea candidaților

Dosarul de înscriere la admitere va conține:

 • fișa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu cel mult doi ani  înainte de susţinerea examenului de admitere; excepţie fac persoanele care au absolvit o specializare (simplă sau dublă), a unei facultăţi acreditate în titulatura căreia apare o limbă străină, au un certificat DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • original* şi copie după certificatul de naştere;
 • original* şi copie după cartea de identitate;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • original* și copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • original* și copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • 3 fotografii tip buletin;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • dosar tip plic – culoare alba;
 • PROIECTUL DE CERCETARE, format print cât și format electronic, fișier tip doc, pe CD.

(*) originalul se restituie candidatului pe loc, după certificarea documentului  în copie de către secretara SDEEA.

NOTĂ: La înscriere dosarele trebuie să cuprindă toate actele solicitate. Orice alte informaţii necesare pot fi obţinute prin telefon sau e-mail.

Înscrierea candidatilor se face la Secretariatul Școlii :

Corp R al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi
Str. Lapusneanu nr. 14, Etaj 4, birou 424
Telefon: 0232/201744
e-mail: secretariat.sdeaa@feaa.uaic.ro​

Contact Admitere

Detalii complete pe doctorat.feaa.uaic.ro

Conducători de doctorat