Strategia FEAA de internaționalizare

     Internaționalizarea este unul din pilonii planului strategic al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. Facultatea noastră a cunoscut în ultimii ani transformări profunde care au determinat o dezvoltare durabilă și o consacrare apreciabilă. Pentru perioada următoare, consolidarea parteneriatelor cu facultăți de profil din Europa și alte continente, intensificarea schimburilor reciproce de studenți și profesori și creșterea vizibilității internaționale a facultății sunt obiective esențiale ale Facultății.

    Pentru atingerea acestora, principalele acțiuni ce sunt avute în vedere sunt:

  • Consolidarea acordurilor de parteneriat existente și extinderea relațiilor internaționale prin stabilirea de noi acorduri de colaborare internațională cu alte facultăți de economie și afaceri;
  • Consolidarea relațiilor de parteneriat între universitățile din cadrul Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region (ASECU) și HUMINT (Human Resources International);
  • Extinderea cooperării prin ”visiting professor” și stimularea personalului didactic din facultate pentru obținerea acestui statut în universitățile străine;
  • Extinderea „portofoliului de discipline” cu dublă acoperire didactică, internațională și locală;
  • Creşterea numărului de studenţi străini care studiază la facultatea noastră, atât în cadrul programului Erasmus cât şi prin alte acorduri bi şi multilaterale;
  • Menținerea trendului ascendent al numărului de mobilități, atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice și personalul nedidactic;
  • Organizarea de școli de vară internaționale pe teme reprezentative din facultate și sprijinirea participării studenților facultății la școli de vară organizate de universitățile partenere.