Utile

Secretariat

Informaţii privind înmatricularea, exmatricularea, drepturile şi obligaţiile studenţilor etc., puteţi obţine citind Regulamentul privind activitatea didactică, afişat la avizierele facultăţii de la etajul I, Corp B, vis-a-vis de amfiteatrul B1 sau pe site-ul facultăţii la adresa https://portal.feaa.uaic.ro/.

Adeverinţele de student pot fi obţinute on-line accesând site-ul https://portal.feaa.uaic.ro​, Secţiunea Secretariat/Adeverinţe.

Informaţii privind orarul, rezultatele la examen, suporturile de curs etc., pot fi obţinute la adresa https://portal.feaa.uaic.ro/.

Program de lucru cu publicul:

Studii universitare de licență IF, ID, master IFR și REI

Luni – Vineri 10.00-12.00

Studii universitare de master IF

Luni – Miercuri 10.00-12.00

Joi -Vineri 13-15

Pauza de masă 12.30 – 13.00

Biblioteci

Biblioteca FEAA (Corp B, etajul I, B401), deschisă în anul 2002, dotată aproape exclusiv cu cărţi şi reviste în limbi străine (în special engleză şi franceză), dicţionare, dar şi cu un număr mare de calculatoare de ultimă generaţie. Accesul în bibliotecă se face pe bază de carnet de student.

Bibliotecar şef: dr. Elena Chiaburu, tel.: 201652, e-mail: elena.chiaburu@uaic.ro .

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Str. Păcurari, 4; Biblioteca de Ştiinţe Economice – Filiala specializată a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, situată în Corpul C al Universităţii (e-mail: eco@uaic.ro; tel.: 0232/201452), Biblioteca Academiei Române Iaşi, Bd. Carol I, 8; Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”, https://www.bjiasi.ro/, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10 (Clădirea Galeriile Ștefan cel Mare, etaj).

În afara bibliotecilor existente în facultate, studenţii au acces la bibliotecile Centrului Cultural Francez, Consiliului Britanic şi Centrului Cultural German, toate amplasate în apropierea Universităţii.

Spaţii de cazare şi masă

Universitatea deţine spaţii de cazare în mai multe campusuri din oraş. Studenţii FEAA pot fi cazaţi în complexul „Titu Maiorescu”, „Târguşor Copou”, „Codrescu”, „Tudor Vladimirescu”, în căminele „Gaudeamus” şi „Akademos”. Locurile de cazare se repartizează anual, pe facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi care solicită cazare. Studenţii pot servi masa la restaurantul din campusul „Titu Maiorescu” sau la restaurantul „Gaudeamus”.

Servicii medicale

Contact:

Campus Titu Maiorescu, Cămin C8, camera 1
Telefon: 0232 201324
E-mail: uaic_medical7@yahoo.com

Asistenţa medicală este asigurată de:

Dr. Paraschiva GÂSCĂ, Medic Primar Medicină de Familie

Program consultaţii:
Luni, Miercuri, Vineri: 13.00-18.00
Marţi şi Joi: 8.00-13.00

Dr. Carmen CĂRARE, Medic Primar Medicină Generală

Program consultaţii:
Luni, Miercuri, Vineri: 8:00-13:00;
Marţi şi Joi: 13:30-18:30

Cabinetul medical studenţesc este situat în complexul „Titu Maiorescu”, la parterul căminului P8 și asigură asistenţa medicală gratuită pentru toţi studenţii universităţii sub formă de consultaţii, reţete, trimiteri la cabinete de specialitate, tratamente. Pentru a fi înscrişi în baza de date a cabinetului, studenţii se vor prezenta cu carnetul de student (adeverinţă), carnetul de asigurare de sănătate, buletin de identitate. Precizăm că nu este necesar ca studenţii să se retragă de la medicii de familie în evidenţa cărora se află în localitatea din care provin. Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la cabinetul medical studenţesc cu documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţe speciale.

Burse, tabere studenţeşti și transport

Burse
Criteriile generale de acordare a burselor, elaborate de Senatul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, ţin seama de sistemul de organizare a învăţământului (operează numai sistemul ECTS), precum şi de venitul net al familiei studentului sau al susţinătorului legal. Studenţii Facultăţii pot beneficia pe parcursul duratei de şcolarizare de următoarele categorii de burse:

 1. burse de performanţă ştiinţifică se acordă, prin concurs, pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii;

 2. burse de merit şi burse de studii se acordă în funcţie de performanţele profesionale ale studenţilor;

 3. burse de ajutor social se acordă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a părinţilor sau a susţinătorilor legali;

 4. burse de ajutor social ocazionale se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar, la solicitarea studentului cu o situaţie deosebită, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă.

Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul Universităţii, la adresa https://www.uaic.ro, secţiunea Studenţi/Burse.

Tabere studenţeşti

Pot beneficia de bilete gratuite în tabere studenţeşti, în limita locurilor repartizate, studenţii de la învăţământul de stat cu frecvență, care după anul precedent de studiu sunt integralişti, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea profesională şi de cercetare. Studenţii nu pot beneficia de bilete de tabără decât o singură dată pe an.

În apropierea vacanțelor, trebuie să urmărești cu atenţie afişarea repartizării locurilor la avizierul facultăţii tale și online şi să faci o cerere pentru unul dintre ele, în cel mai scurt timp.Vacanţa oferită la munte sau la mare are o durată de şapte zile şi se organizează în serii.

Transport

Ca student la UAIC, primești următoarele reduceri:

 • Reducere de 50% la trenul personal, clasa a II-a (pe baza legitimației de transport vizate)
 • Reducere de 50% la trenul accelerat-rapid (pentru 24 de călătorii, pe baza carnetului de cupoane)
 • Transport în comun local

Pentru detalii, adresează-te secretariatului facultății.

Platforma pentru învăţământ electronic (E-learning)

Servicii oferite studenţilor:

Servicii de tip admin

 • Înregistrare utilizatori în platformă în mod automatizat
 • Înscriere utilizatori în curs în mod automat (cu rol Student)
 • Administrare date şi informaţii cu caracter personal (note, fişiere conţinut)
 • Securitatea şi protecţia datelor şi informaţiilor cu caracter personal

Servicii de tip user

 • Acces securizat oricând, de oriunde, la platformă (nume utilizator şi parolă) şi la conţinutul cursurilor în care studentul este înscris
 • Partajare/upload fişiere în cadrul cursului (grupului/grupurilor de lucru din cadrul unui proiect)
 • Forum de discuţii şi mailing în cadrul fiecărui curs (opţional)
 • Virtual Classroom, sau „Clasă virtuală” – modul al aplicaţiei care permite interacţiunea participanţilor la curs (profesori şi şi studenţi), în timp real
 • „Catalog” cu notele (punctele) studenţilor participanţi la curs, obţinute la testele susţinute online sau la curs/seminar

Contact: Lucian Berechet – analist
Tel. 0232-201443, e-mail: lucian.berechet@uaic.ro; Birou B 421, etaj I, Corp B Universitate

Gestiunea școlarității

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a implementat un sistem informatic care asigură colectarea informaţiilor necesare evaluării studenţilor şi permite consultarea electronică de către studenţi a situaţiei lor şcolare şi financiare (ESIMS). De asemenea, a dezvoltat un sistem de comunicare INTRANET cu acces de pe site-ul facultăţii, prin care se asigură un sistem de comunicare facil şi rapid între cadrele didactice şi studenţii facultăţii.

Acces internet și servicii de email

Campusul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, inclusiv căminele studenţeşti, beneficiază de conexiune de mare viteză la reţeaua de comunicaţii de date a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”.

Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pot obține servicii de email fără costuri de întreținere sau suport. Pentru fiecare student se asigură următoarele servicii:

 • instituțional, studenții primesc un cont in format prenume.nume@student.uaic.ro;
 • spațiu de stocare de date în cloud cu o capacitate de 50 GB;
 • lucru individual sau în grupuri cu documente prin aplicațiile: Word Web App, PowerPoint Web App, Excel Web App și OneNote Web App;
  spațiu pentru sit web propriu cu secțiune publică și de grup;
 • agendă de contacte și mesagerie instant.

Contact: Mugurel Patrichi – analist programator
Tel. 0232-201418, e-mail: mugurel.patrichi@feaa.uaic.ro; Birou B 330a, parter, Corp B Universitate