Elisabeta Jaba

Prof.univ.dr., Emeritus/ Professor, PhD., Emeritus

Cursuri predate / Courses

Teoria şi practica sondajului statistic/ Theory and Practice of Statistical Survey
Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics
Statistică II/ Statistics II
Statistică avansată/ Advanced Statistics
Analiză cantitativă în afaceri/ Quantitative Analysis in Business
Statistica economiei naţionale/ National Economy Statistics
Econometrie/ Econometrics
Econometrie II/ Econometrics II
Software statistic/ Statistical Software
Statistica pentru afaceri/ Business Statistics
Controlul statistic al calității/ Statistical Quality Control

Domenii de interes / Areas of interest

Metodologia statistică/ Statistical Methodology
Software-ul statistic (SPSS, Statistică, SAS)/ Statistical software (SPSS, Statistics, SAS)
Modelarea şi prognoza statistică/ Modeling and Statistical Forecasting
Sondajul statistic/ Statistical Survey
Entropia socială şi teoria riscului/ Social Entropy and Risk Theory
Statistica populaţiei şi piaţa muncii/ Population and Labour Market Statistics

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B323
Stay in Touch