Mihai Carp

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Bazele contabilității / Fundamentals of Accounting
Contabilitate financiară / Financial Accounting
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii / Corporate Finance Management
Contabilitatea exportului și importului de mărfuri / Accounting for Import-Export Activities
Analiză economico-financiară / Financial and Economic Analysis

Domenii de interes / Areas of interest:

Calitatea informației financiar-contabile / Quality of Financial-Accounting information
Evaluarea întreprinderii / Company Evaluation
Evaluarea proprietăţilor imobiliare și a bunurilor mobile / Evaluation of Real Estate and Movable Property
Fezabilitatea proiectelor de investiții / Investment Projects Feasibility

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-608
Stay in Touch