Laura-Diana RADU

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri / Courses

Informatică Economică/ Economic Informatics
Sisteme Informaționale pentru Afaceri/ Business Information Systems

Domenii de interes / Areas of interest:

Tehnologii informaționale și de comunicație ecologice/ Ecologic Information and Communication Technologies
Managementul riscurilor în audit/ Audit Risk Management
Analiza sistemelor informaționale/ Analysis of Information Systems
Metodologii agile/ Agile Methodologies
Internet of Things

Curriculum vitae

Curriculum vitae – English

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-330a
Stay in Touch