Elena Daniela Viorică

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Metode de cercetare cantitativă în administraţia publică/ Quantitative Research Methods in Public Administration
Econometrie/ Econometrics
Pachete programe statistică/ Statistical Software Packages

Domenii de interes / Areas of interest

Anchete socio-statistice/ Socio-Statistical Surveys
Software statistic/ Statistical Software
Dezvoltare regională şi pieţe agricole/ Regional Development and Agricultural Markets

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B315
Stay in Touch