Mircea Asandului

Prof.univ.dr.; Director/Departament Professor, PhD.; Head of Department

Cursuri predate / Courses

Metode de cercetare cantitativă în administraţia publică/ Quantitative Research Methods for Public Administration
Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics
Econometrie/ Econometrics
Pachete program de statistică II/ Statistics Software II
Tabelare și vizualizarea datelor/ Tables and Data Visualization

Domenii de interes / Areas of interest

Software statistic/ Statistical Software
Econometrie financiară/ Financial Econometrics
Modelarea macroeconomică/ Macroeconomic Modeling
Îmbătrânirea demografică a populației/ Population’s Demographic Aging

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-315
Stay in Touch