Cătălin Strîmbei

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

• Programare II (Programare orientată pe obiecte)/ Programming II (Object Oriented Programming)
• Dezvoltarea aplicațiilor multistrat/ Multi-tiered Software Development
• Baze de date/ Databases
• Administrarea bazelor de date/ Database Administration

Domenii de interes / Areas of interest:

• Informatică economică/ Economic Informatics
• Sisteme informaţionale/ Information Systems
• Baze de date şi servere de baze de date/ Databases and Database Servers
• Limbaje de programare orientate obiecte/ Object-oriented Programming Languages
• Platforme de aplicaţii orientate obiect JavaEE şi .NET/ JavaEE and .NET Object-oriented Application Platforms
• Platforme Business Intelligence/ Business Intelligence Platforms

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-303
Stay in Touch