Ciprian Apostol

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Analiză economico-financiară aprofundată / Advanced economic and financial analysis
Analiză financiară / Financial Analysis
Analiza bilanţului / Balance Sheet Analysis
Contabilitate financiară / Financial Accounting
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii / Corporate Finance Management
Evaluarea întreprinderii/ Company Evaluation
Performanţă şi risc în afaceri / Evaluating Firm’s Performance and Risks

Domenii de interes / Areas of interest:

Analiză economico-financiară aprofundată / Advanced economic and financial analysis
Analiză financiară / Financial Analysis
Contabilitate financiară / Financial Accounting
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii / Corporate Finance Management
Evaluarea întreprinderii / Company Evaluation
Performanţă şi risc în afaceri / Evaluating Firm’s Performance and Risks

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B609.
Stay in Touch