Răzvan Florian Mariș

Asist.univ.dr / Teaching Assistant, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Matematici aplicate în economie / Applied Mathematics in Economics

Domenii de interes / Areas of interest:

Ecuații cu derivate parțiale/ Equations with Partial Derivatives
Probleme de omogenizare/ Homogenization Problems
Analiză stochastică/ Stochastic Analysis

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-509
Stay in Touch