Marilena Mironiuc

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Analiză economico-financiară/Financial and Economic Analysis;
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii/ Corporate Finance Management
Diagnostic financiar-contabil/Financial Diagnosis;
Diagnostic economic/Economic Diagnosis.

Domenii de interes / Areas of interest:

Analiză economico-financiară și diagnostic/Economic-Financial Analysis and Diagnosis;
Raportare Integrată/Integrated Reporting;
Finanțe corporatiste/Corporate Finance
Evaluarea afacerilor/Business Evaluation
Sustenabilitate/Sustainability.

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-517.
Stay in Touch