Bogdănel Adrian Munteanu

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Auditul sistemelor informaţionale (Information Systems Audit)
Reţele de calculatoare (Computers Networks)
Securitatea sistemelor informaţionale (Information Systems Security)
Guvernarea şi managementul serviciilor IT (IT Governance and Service Management)

Domenii de interes / Areas of interest:

Information Systems Management
Information Systems Audit
IT Service Management
IT Governance
Risk Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-305
Stay in Touch