Ioan Bogdan Robu

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Sisteme contabile comparate / International Accounting
Contabilitate financiară / Financial Accounting
Metodologia auditului financiar / Procedures of Financial Auditing
Norme și proceduri de audit financiar / Audit standards and procedures
Bazele contabilității / Fundamentals of Accounting
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii/ Corporate Finance Management
Contabilitatea exportului și importului de mărfuri / Accounting for Import-Export Activities

Domenii de interes / Areas of interests:

Audit financiar / Financial Audit
Frauda financiară și riscul de fraudă / Financial Fraud and Fraud Risk
Calitatea informației financiare / Quality of Financial Information
Riscul de faliment / Risk of Bankruptcy

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-608
Stay in Touch