Vasile Dănuţ Jemna

Prof.univ.dr. /Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Econometrie/ Econometrics
Teoria şi practica sondajului statistic/ Theory and Practice of Statistical Survey
Demografie/ Demography
Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics
Metodologia cercetării/ Research Methodology

Domenii de interes / Areas of interest

Econometrie/ Econometrics
Sondaje/ Sampling Research
Comunicare/ Communication
Econometrie financiară/ Financial Econometrics

Curriculum vitae

Curriculum vitae – English

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-326
Stay in Touch