Mariana Hatmanu

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Econometrie/ Econometrics
Statistică/ Statistics
Teorii şi modele de creştere economică/ Theories and Models of Economic Growth
Statistică neparametrică/ Non-parametric Statistics

Domenii de interes / Areas of interest

Econometrie/ Econometrics
Analiza seriilor de timp/ Time Series Analysis
Modelare macroeconomică/ Macroeconomic Modeling

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-315
Stay in Touch