Mihai-Bogdan Afrăsinei

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri predate / Courses:

Bazele contabilităţii / Fundamentals of Accounting
Contabilitate financiară / Financial Accounting
Contabilitate publică / Public Accounting<
Contabilitate de gestiune / Managerial Accounting
Contabilitate pentru afaceri / Business Accounting
Proiecte economice în contabilitate / Business Projects in Accounting

Domenii de interes / Areas of interest:

Contabilitate publică
Contabilitate de gestiune
Contabilitate şi control de gestiune
Contabilitate pentru afaceri
Paradisuri fiscale
Societăţi offshore
Preţuri de transfer


Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-519
Stay in Touch