Neculai Tabără

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Bazele contabilităţii/ Fundamentals of Accounting
Contabilitate de gestiune/ Managerial Accounting
Contabilitate naţională/National Accounting
Contabilitate financiară/Financial Accounting
Contabilitate industrial/Industrial Accounting
Contabilitate comercială/Commercial Accounting
Preţuri şi tarife/Prices and Tariffs
Costuri şi preţuri/Costs and Prices
Control finaciar şi expertize contabile/Financial Control and Accounting Expertise
Contabilitate şi control de gestiune/Accounting and Management Control
Sisteme contabile comparate/Comparative Accounting Systems

Domenii de interes / Areas of interest:

Bazele contabilităţii/ Fundamentals of Accounting
Contabilitate de gestiune/ Managerial Accounting
Contabilitate naţională/National Accounting
Contabilitate financiară/Financial Accounting/div>

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-519
Stay in Touch