Silvia-Melania Petrescu

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Analiză economico-financiară / Financial and Economic Analysis
Analiză financiară aprofundată / Advanced Financial Analysis
Analiză şi diagnostic economico-financiar / Economic and Financial Analysis and Diagnosis
Concepte şi teorii de evaluare în afaceri / Fundamentals of Business Valuation

Domenii de interes / Areas of interests:

Analiza economico-financiară / Financial and Economic Analysis
Analiza microeconomică şi financiară / Microeconomic and Financial Analysis
Conducere şi analiză / Leadership and Analysis
Diagnostic economic şi financiar / Economic and Financial Diagnosis

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-517
Stay in Touch