Alexandra-Claudia Grosu

Asist.univ.dr. / Teaching Assistant, PhD.

Cursuri predate / Courses

Matematici aplicate în economie / Applied Mathematics in Economics
Probabilități și Statistică Matematică / Probability and Mathematical Statistics
Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics
Econometrie/ Econometrics

Domenii de interes / Areas of interest

Modelarea matematică a fenomenelor economice/ Mathematical Modeling of Economic Phenomena
Software statistic/ Statistical Software
Statistică/ Statistics
Econometrie/ Econometrics

Curriculum vitae

Activitate științifică

Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, corp B-509
Stay in Touch