Dinu Airinei

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Tehnologii Informaționale pentru Afaceri/ Business Information Technologies
Instrumente Software pentru Afaceri/ End-User Computing
Sisteme de asistare a deciziilor/ Decision Support Systems
Depozite de date/ Data Warehouse
Informatica pentru Afaceri/ Business Informatics

Domenii de interes / Areas of interest:

Sisteme Informaţionale pentru Afaceri/ Business Information Systems
Business Intelligence/ Business Intelligence
Sisteme de asistare a deciziilor/ Decision Support Systems
Informatică de gestiune/ Business Administration Information Systems
Sisteme expert în activitatea financiar-contabilă/ Expert Systems in Financial Accounting
Noile tehnologii informaționale și societatea cunoașterii/ New Information Technologies and Knowledge Society

Curriculum vitae

 Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-308
Stay in Touch