Napoleon Alexandru Sireteanu

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

• Web Design
• Dezvoltarea aplicaţiilor web/ Development of Web Applications
• Linux Administration
• Alghoritms and Data Structures

Domenii de interes / Areas of interest:

• Grafică şi authoring web – Illustrator, Photoshop, Dreamweaver/ Web Authoring and Graphics – Illustrator, Photoshop, Dreamweaver
• Dezvoltarea aplicaţiilor web folosind HTML5, CSS3 şi Javascript/ Development of Web Applications using HTML5, CSS3 and Javascript
• Limbaje de scripting şi baze de date open-source – PHP, MySQL/ Scripting Languages and open-source Databases – PHP, MySQL
• Sisteme de operare open-source – Linux, FreeBSD/ Open-source operating systems – Linux, FreeBSD
• Servere web – Apache, Lighttpsd/ Web servers – Apache, Lighttpsd
• Agenţi e-mail – qmail, postfix, sendmail/ Email agents – qmail, postfix, sendmail
• Aplicaţii web RIA – Flash Builder/Flex/ RIA web applications – Flash Builder / Flex
• Web semantic – OWL, RDF, schema RDF/ Semantic Web – OWL, RDF, RDF schema

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-302
Stay in Touch