Dumitru Oprea

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Managementul proiectelor/ Project Management
Managementul evenimentelor/ Event Management
Securitatea sistemelor informaţionale/ Information Systems Security
Sisteme informaţionale contabile I/ Accounting Information Systems I
Sisteme informaţionale contabile II/ Accounting Information Systems II
Sisteme informaționale pentru afaceri/ Business Information Systems

Domenii de interes / Areas of interest:

• Managementul proiectelor/ Project Management
• Sisteme informaționale – tendințe tehnologice, de resurse umane, metodologii, metode etc./ Information systems – Technological Trends, Human Resources, Methodologies, Methods etc.
• Globalizarea și TIC/ Globalization and ICT
• Securitatea informaţională/ Information Security
• Contabilitate şi TIC/ Accounting and ICT
• Reforma educaţională/ Educational Reform
• Big data, Cloud Computing, Blockchain;

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Bd. Carol I, nr. 22, FEAA, B-432
Stay in Touch