Ana Grama

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Tehnologii informaționale pentru afaceri/ Business Information Technologies
Instrumente software pentru afaceri/ End-User Computing

Domenii de interes / Areas of interest:

Informatică economica/ Economic Informatics
Tehnologii informaționale/ Business Information Technologies
Instrumente software/ End-User Computing
Informatizarea întreprinderilor mici și mijlocii/ Information Technologies
Informatizarea administrației publice/ Public Administration Computerization

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-324
Stay in Touch