Radu Mircea Georgescu

Prof.univ.dr., Prodecan / Professor, PhD., Vice-Dean

Cursuri predate / Courses:

• Tehnologii Informaţionale pentru Afaceri/ Business Information Technologies;
• Instrumente Software pentru Afaceri/ End-User Computing;
• Sisteme Informaţionale de Birou/ Office Information Systems;
• E-documente şi E-comunicare/ E-documents and E-communication;
• Sisteme Informaţionale de Birou pentru Administraţia Publică/ Computerized Systems for Public Administration;
• Informatică pentru Afaceri/ Business Informatics;
• Business Information Technologies;
• Information and Communication Technologies in Human Resources Management;
• E-Documents and E-Communication.

Domenii de interes / Areas of interest:

• Sisteme Informaţionale/ Information Systems;
• E-learning: Tehnologiile educative şi învăţarea colaborativă sub impactul globalizării educaţionale/ E-learning: Educational Technologies and Collaborative Learning under the Impact of Educational Globalization;
• Dezvoltarea aplicațiilor mobile și impactul lor asupra mediului universitar/ Mobile Applications Development and their Impact on the Academic Environment;
• E-government: Impactul digitalizării asupra sectorului public/ E-government: The Impact of Digitalization on the Public Sector;
• Machine Learning;
• Noile Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale/ New Information and Communication Technologies;
• Globalizarea şi societatea informaţională/ Globalization and Information Society;
• Social media și integrarea acesteia în procesul educațional din învățământul superior/ Social Media and its Integration in the Educational Process in Higher Education.

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-304
Stay in Touch