Ionela Corina Chersan

Prof.univ.dr. Habil / Professor, PhD. Habil

Cursuri predate / Courses:

Control şi audit intern/ Internal Control and Audit
Contabilitate financiara/ Financial Accounting
Bazele auditului financiar şi expertiza contabilă/ Fundamentals of Financial Auditing and Accounting Expertise
Expertize contabile și servicii de asigurare/ Accounting Expertise and Assurance Services

Domenii de interes / Areas of interest:

Contabilitatea/ Accounting
Auditul financiar şi auditul intern/ Financial Audit and Internal Audit
Controlul financiar/ Financial Control
Expertizele contabile/ Accounting Expertise
Serviciile de asigurare/ Assurance Services

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, etaj 3, B610
Stay in Touch