Alexandra-Cristina Sîrbu

Asist.univ.drd. / Teaching Assistant

Cursuri predate / Courses

Econometrie/ Econometrics
Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics
Metode de cercetare cantitativă în administrația publică/ Quantitative research methods for Public Administration

Domenii de interes / Areas of interest

Îmbătrânirea demografică a populației/ Population’s Demographic Aging
Bunăstare/ Well Being
Software statistic/ Statistical Software
Calitatea vieții/ Quality of life

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, corp B-315
Stay in Touch