Gabriela Meșniță

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Analiza sistemelor informaţionale/ Information Systems Analysis
Sisteme informaţionale pentru afaceri/ Business Information Systems
Software pentru managementul proiectelor/ Project Management Software
Managementul proiectelor/ Project Management
Conceperea, managementul și evaluarea proiectelor/ Project Design, Management and Evaluation

Domenii de interes / Areas of interest:

Sisteme informaţionale – dezvoltare, tehnologii, metodologii, tendințe/ Information Systems – Development, Technologies, Methodologies, Trends
Managementul proiectelor/ Project Management
Externalizarea serviciilor IT/ Outsourcing IT services
Internet of Things (IoT)

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Bd. Carol I, nr. 22, FEAA, B-309
Stay in Touch