Alexandru Țugui

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Limbaje de programare și bănci de date/ Programming Languages and Databases
Birotică/ Office automation
Produse informatice generalizate/ Generalised Systems Protection and Security
Sisteme multimedia/ Multimedia Systems
Medii de programare/ Programming
Informatică de gestiune/ Business Administration Information Systems
Instrumente software pentru afaceri/ End-User Computing
Sisteme expert în statistică/ Expert Systems in Statistics
Managementul resurselor informaționale/ Information Resources Management
Testarea și evaluarea aplicațiilor informatice/ Software Testing and Assessment

Domenii de interes / Areas of interest

Calm Technologies
Emotional Intelligence
Inteligenta artificiala/AI
Întreprinderea inteligentă/ Smart Enterprise
Întreprinderea virtuală/ Virtual Enterprise
Produse informatice integrate/ Integrated Informatic Products
Outsourcing Informatics
Evaluarea financiară a firmei/ Financial Evaluation of Companies
Doctrină economică/ Economic Doctrines
Inflația/Inflation
Domeniul financiar-contabil/ Financial Accounting

Curriculum vitae

Curriculum vitae – English

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B504
Stay in Touch