Octavian Dospinescu

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Tehnologii informaţionale pentru afaceri/ Business Information Technologies
Aplicaţii mobile pentru afaceri/ Mobile Applications for Business
Algoritmi şi Logica Programării/ Algorithms and Programming Logic
Programare I/ Programming I
Programare avansată/ Advanced Programming
Enterprise Resource Planning

Domenii de interes / Areas of interest:

Aplicaţii mobile/ Mobile Applications
Sisteme de asistare a deciziilor/ Decision Support Systems
Enterprise Resource Planning/ Enterprise Resource Planning
Programare .NET/ .NET programming
Programare Java/ Java programming

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-301
Stay in Touch