Elena Carmen Pintilescu

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics
Econometrie/ Econometrics
Analiza datelor/ Data Analysis

Domenii de interes / Areas of interest

Statistică/ Statistics
Econometrie/ Econometrics
Analiza statistică multivariate/ Multivariate Statistical Analysis

Curriculum vitae

Curriculum vitae – English

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-407
Stay in Touch