Teodor Marius Spînu (n.1965-d.2024)

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses

Matematici aplicate în economie / Applied Mathematics in Economics

Domenii de interes / Areas of interest

Modelarea matematică a fenomenelor economice/ Mathematical Modeling of Economic Phenomena
Modele de optimizare în economie/ Optimization Models in Economy
Propagarea undelor plane neomogene în solide/ Propagation of non-homogeneous plane waves in solids

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-509
Stay in Touch