Valerică Greavu-Șerban

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Comerț electronic/ E-commerce
Instrumente Software pentru Afaceri/ End-User Computing
Sisteme informaționale pentru Afacerile Internaţionale/ International Business Information Systems
CRM

Domenii de interes / Areas of interest:

Informatică / Informatics
Tehnologii SharePoint/ SharePoint Technologies

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-302
Stay in Touch