Emil Horomnea

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Bazele contabilităţii/ Fundamentals of Accounting
Contabilitate industrial/ Industrial Accounting
Contabilitate comercială/ Commercial Accounting
Contabilitate în construcţii şi transporturi/ Construction and Transport Accounting
Contabilitate financiară/ Financial Accounting
Audit financiar/ Financial Audit
Verificarea şi certificarea bilanţului contabil/ Balance Sheet Assessment and Certification
Normalizarea contabilităţii întreprinderii/ Standardization in Business Accounting

Domenii de interes / Areas of interest:

Bazele contabilităţii/ Fundamentals of Accounting
Contabilitate financiară/ Financial Accounting

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-519
Stay in Touch