Sabina Cristiana NECULA

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri / Courses

Informatică Economică/ Economic Informatics
Sisteme Informaționale pentru Afaceri/ Business Information Systems

Direcții de cercetare / Research directions:

Web Semantics
Linked Data, Tehnici de analiza a datelor din Linked Data/ Linked Data, Data analysis Techniques from Linked Data
Ontologii/ Ontologies
Sisteme de fundamentare a deciziilor/ Decision-making Systems
Sisteme inteligente/ Intelligent Systems
Sisteme expert/ Expert Systems

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-301
Stay in Touch