Iuliana Eugenia Georgescu

Prof.univ.dr. / Professor, Phd.

Cursuri predate / Courses:

Bazele contabilităţii / Fundamentals of Accounting
Contabilitate (specializarea Administraţie publică) / Accounting (Public Administration specialization)
Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor comerciale/Company Reorganization Accounting
Contabilitate pentru afaceri / Business Accounting
Analiza bilanţului / Balance Analysis

Domenii de interes / Areas of interest:

Contabilitate şi fiscalitate/ Accounting and Taxation
Contabilitate managerială/ Managerial Accounting

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B520.
Stay in Touch