Marin Fotache

Prof.univ.dr. / Professor, PhD

Cursuri predate / Courses:

• Logica bazelor de date în aplicaţii pentru afaceri în Business Applications (Master, Sisteme informaţionale pentru afaceri 1)/ Database Logic in Business Applications (Master, Software Development and Business Information Systems 1)
• Limbaje de procesare a datelor (master, Data Mining 1)/ Data Processing Language (Master, Data Mining 1)
• Polyglot Persistence and Big Data (Master, Software Development and Business Information Systems 1)
• Research Project (Master, Software Development and Business Information Systems 2)

Domenii de interes / Areas of interest:

• Baze de date (modelare, interogare, programare)/ Databases (Simulations, Inquiry, Programming)
• Servere NoSQL şi alte sisteme Big Data/ NoSQL Servers and other Big Data Systems
• Limbaje de procesare a datelor/ NoSQL Data Processing Language
• Data Science / Machine Learning
• Limbajul R/ R Programming Language

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-308
Stay in Touch