Roxana Manuela Dicu

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate /Courses:

Bazele contabilităţii/ Fundamentals of Accounting
Contabilitate financiară/ Financial Accounting
Normalizarea contabilităţii întreprinderii/ Standardization in Business Accounting
Contabilitate comparată/ Comparative Accounting
Contabilitate financiară intermediară/ Intermediate Financial Accounting
Normalizare contabilă/ Accounting Standardization

Domenii de interes / Areas of interest:

Bazele contabilităţii/ Fundamentals of Accounting
Normalizarea contabilităţii întreprinderii/ Standardization in Business Accounting
Contabilitate comparată (norme naţionale-norme internaţionale)/ Comparative Accounting (RAS vs. IFRS)
IAS/IFRS în contabilitatea curentă/ Current Accounting in IAS/IFRS
Contabilitate financiară/ Financial Accounting

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-522
Stay in Touch